Ukategorisert

Forskjell på liv og lære i Senterpartiet

Det er som statsråd at hun ønsker flere kvinner på topp foran høstens kommune – og fylkestingsvalg. Som partileder må hun innse at dette er en tapt sak. Senterpartiet har kun nominert kvinner på topplassen i tre fylker.

Kommunalminister og leder i Senterpartiet, Åslaug Haga, har truet med å lovfeste kjønnskvotering om det ved høstens valg ikke kommer inn langt flere kvinner enn det vi har nå, et utspill som fikk redaksjonell omtale i NRK i mars 2006.

VG Nett har innhentet nominasjonene fra fylkeslagene i kommunalministerens eget parti. Senterpartiet ønsker 16 menn og tre kvinner som fylkesordførere etter valget. Bare i Akershus, Nord-Trøndelag og Nordland har partiet nominert kvinner til toppjobben. Det betyr at det er under 16 prosent kvinner, mindre enn landsresultatet som regjeringen kritiserte. Det har vært vanskelig å få kommentar fra partilederen på denne saken, fordi hun vet hun har dårlige kort på hånden og et stort forklaringsproblem.

Hvis Åslaug Haga virkelig ønsker flere kvinner inn i politikken, burde hun ha sørget for at Senterpartiet hadde flere kvinner på topplass eller høyt oppe, både på fylkes – og kommunevalglistene. Det er fortsatt noen dager igjen før fristen for nominasjonen går ut i fylkene og kommunene. Senterpartiet kan fortsatt rette på dette, hvis de mener at for mange menn i folkevalgte organ er et problem.

Liberaleren tar avstand fra kvotering i lovverket. De som blir ansett som best skikket, bør representere partiene i fylkestingene og kommunestyrene. Best skikket vil variere fra parti til parti. Kjønnskvotering er ren diskriminering for å si det med enkle ord.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer