Ukategorisert

Historisk sjanse misbrukt

Det er klart for bredt forlik i Stortinget om pensjonsreformen. FrP ville ikke være med. Høyre ble med, men er allerede misfornøyd med forliket. Liberaleren mener en historisk sjanse til å gi folk frihet og ansvar ble misbrukt.

Har er de sentrale punktene i forliket, ifølge Aftenposten.no:

– Studenter får ikke pensjonspoeng i studietiden.
– Det åpnes for privat pensjonssparing med skattefritak på beløp på inntil 15 000 kroner. Opposisjonen foreslo i utgangspunktet langt gunstigere betingelser for slik sparing med et tak på 40 000 kroner i året.
– Opptjeningstaket blir hevet til 443 000 kroner. Opposisjonen ønsket et tak på 503 000 kroner, men måtte akseptere et beløp nærmere regjeringspartienes forslag på 440 000 kroner.
– Enighet om en gunstigere omsorgspoeng-ordning. Det skal nå gis omsorgspoeng for seks år per barn.

Opposisjonen misfornøyd
skriver Bergens Tidende. Opposisjonen, de tidligere regjeringspartiene fra Bondevik II bruker mer tid på å fremheve sin misnøye enn at det ble et bredt forlik.

Liberaleren var fornøyd da opposisjonen brøt forhandlingene med regjeringen, og anbefalte at man ikke burde inngå noe forlik. Istedet burde opposisjonen ta sikte på å legge premissene for et nytt pensjonssystem efter valget i 2009.

Misnøyen til Bondevik II-partiene går på størrelsen på beløpet man kan få skattefradrag for om man benytter seg av privat pensjonssparing. I tillegg var det et sterkt ønske om å gi studenter pensjonspoeng, og Høyre, Venstre og KrF gamblet på at SV med sin profil som akademikerparti skulle støtte kravet. Men SV argumenterte mot, ifølge Lars Sponheim.

I dagens system er det de 20 beste inntektsårene som teller når pensjon skal beregnes. I det nye systemet vil det bli en allårsregel; alle årene med inntekt skal telle med. Da er det ikke rart at studentene som tar 5 – 7 års utdannelse utover videregående skole ønsker seg pensjonspoeng i studiene.

Liberaleren mener høyere utdannelse er en investering i fremtidig inntekt og status. Selv om man får kortere tid til opptjening av pensjon bør utdannelsen gi uttelling i form av høyere lønn. Skulle studentene gis studiepoeng vil dette skape skjevheter i opptjeningen.

Folketrygden – skjevt ut fra starten av
Da Folketrygden ble innført var det som ledd i utbyggingen av et omfattende offentlig velferdssystem. Dette var før staten tjente seg rik på oljeinntekter. Systemet bygget på innbetalinger fra alle lønnsarbeidere. Istedenfor å investere pengene for å skape avkastning gikk innbetalingene rett inn i statskassen. Dette var uproblematisk da utbetalingene var lave. Idag er dette blitt en bombe under Folketrygden. Generøse ordninger har gitt dagens medlemmer av Folketrygden opptjening som sannsynligvis ikke kan betjenes. Spesielt når forholdet mellom lønnsarbeidere og pensjonister endres fra 4 arbeidere for hver pensjonist – til en arbeider for en pensjonist.

Begynn å spare selv!
sier økonomene. Det er vi helt enige i. Folk burde markere at de ønsker å ta ansvar for egen alderdom – selv om politikerne vil fortsette å holde oppe illusjonen om Folketrygden og staten som garantist for trygg alderdom.

Vi mener Stortinget har misbrukt en historisk sjanse til å gi folk frihet til å ta ansvar for sin egen alderdom. Staten har aldri vært så rik som nå, men Folketrygden har heller aldri hatt så store byrder. Og større skal de bli.

Husholdningene har heller aldri vært så rike som nå. Folketrygdens problemer er innlysende, og det er uro blant folk flest rundt fremtidens pensjoner. Disse to forholdene gjør det til en gylden mulighet å si at folk selv bør ta ansvaret for sin fremtidige pensjon. Er det noe tidspunkt i historien at nordmenn flest vil kunne klare dette, så er det nå. Dette burde vært en overkommelig pedagogisk oppgave.

At den røde regjeringen ikke vil det, er ikke så underlig. Den benytter jo enhver mulighet til å motarbeide personlig frihet og ansvar. Det er en liten trøstepremie for opposisjonen at skattefradrag for privat pensjonssparing blir gjeninnført. Men dette har Liberaleren klarlagt at opposisjonen lovet å gjøre i 2009. Nå er det istedet åpnet for å øke taket fra 15 000 til 40 000, via en protokolltilførsel fra H, KrF og V. I forhold til den tapte muligheten er premien dog så altfor liten.

Liberaleren mener fortsatt at opposisjonen burde brukt tiden frem til 2009 til å markedsføre det private ansvaret – og den valgmuligheten folk dermed får. Uansett om de investerer i bolig, eiendom, fond, aksjer eller annet. Da vil også media få muligheten til skrive om saker vinklet med høyresidens prinsipper – slik Kristin Clemet har efterlyst.

FrP er nå alene om muligheten til å markedsføre det private ansvaret. Partiet er allerede i god gang med å latterliggjøre forliket, og markere sin egen løsning.

Tidsskriftet Minerva er også skuffet over forliket.

Mest lest

Arrangementer