Ukategorisert

Fjern eiendomsskatten!

Forslaget betyr mindre lokalt selvstyre, men det er fornuftig å fjerne loven som tillater kommunene å kreve inn eiendomsskatt.

Fremskrittspartiet vil fjerne kommunenes muligheter til å innkreve eiendomsskatt. Ifølge Namdalsavisa er det Frp-representantene Ib Thomsen, Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Per-Willy Amundsen som står bak forslaget om å fjerne eiendomsskatten.

Hver enkelt kommune kan bestemme om de vil ha eiendomsskatt eller ikke, og de som velger denne skatten kan innenfor visse grenser bestemme nivået på skatten. Godt over halvparten av Norges kommuner har eiendomsskatt. Det gir nærmere 5 milliarder kroner i kommunesektoren.

Mange lokalpolitikere begrunner eiendomsskatten med utgifter til kommunale tjenester, blant annet vann og kloakk. Dette er tjenester som blir finansiert av kommunale avgifter, som skal dekke de kommunale utgiftene på området.

Eiendomsskatt er kun en skatt som opprettholder en stor kommunal sektor, for å opprettholde kommunale kinoer, flere kommunale skoler, kommunale barnehager og andre tjenester der brukerne bør betale kostnadene.

Fremskrittspartiet kommer ikke til å få flertall for sitt forslag, men det er viktig å sette skattesystemet under press. Det kan gjøres gjennom forslag i folkevalgte organ.

Mest lest

Arrangementer