Ukategorisert

Fjern eiendomsskatten!

Forslaget betyr mindre lokalt selvstyre, men det er fornuftig å fjerne loven som tillater kommunene å kreve inn eiendomsskatt.

Fremskrittspartiet vil fjerne kommunenes muligheter til å innkreve eiendomsskatt. Ifølge Namdalsavisa er det Frp-representantene Ib Thomsen, Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Per-Willy Amundsen som står bak forslaget om å fjerne eiendomsskatten.

Hver enkelt kommune kan bestemme om de vil ha eiendomsskatt eller ikke, og de som velger denne skatten kan innenfor visse grenser bestemme nivået på skatten. Godt over halvparten av Norges kommuner har eiendomsskatt. Det gir nærmere 5 milliarder kroner i kommunesektoren.

Mange lokalpolitikere begrunner eiendomsskatten med utgifter til kommunale tjenester, blant annet vann og kloakk. Dette er tjenester som blir finansiert av kommunale avgifter, som skal dekke de kommunale utgiftene på området.

Eiendomsskatt er kun en skatt som opprettholder en stor kommunal sektor, for å opprettholde kommunale kinoer, flere kommunale skoler, kommunale barnehager og andre tjenester der brukerne bør betale kostnadene.

Fremskrittspartiet kommer ikke til å få flertall for sitt forslag, men det er viktig å sette skattesystemet under press. Det kan gjøres gjennom forslag i folkevalgte organ.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Taffelost
Taffelost
15 years ago

I enhetsstaten Norge der lokalpolitikk er ifølge Grunnloven avledet statsmakt er det viktig å verne om lokaldemokratiet så mye man kan. Nå skal det sies at jeg er motstander av eiendomsskatt, men det er totalt irrelevant med hensyn til personlige demokratiske prinsipper. Det bør være opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan skattenivå de vil ha (innen rimelighetens grenser i alle fall). Demokratiske prinsipper bør gjelde selv om det innebærer politiske tilbakeslag.

Taffelost
Taffelost
15 years ago

(plages med å poste her) Demokratiet har sin egen markedsmekanisme. Hvis folk ikke liker produktet ditt så kan de alltids «kjøpe» konkurrentens produkt. I verste fall kan du flytte til en plass som selger produktene du setter pris på. Jeg har også en drøm om en politisk styrt og kraftig styrket fylkeskommune/regionalstyre med makt til å gjennomføre politikk. Ikke bare byråkratisk være et forvaltningsorgan for staten som det fremstår i dag. Det samme gjelder for landets kommuner. Folket trenger å få mer direkte innflytelse over sine egne liv. Den sosialistiske modellen med sterk sentralstyring er hverken demokratisk eller økonomisk. En… Read more »

Johan
Johan
15 years ago

Det skal jo nevnes at FrP går inn for fritt kommunalt skatteøre. Dvs. at kommunene selv kan sette kommuneskatten i sin kommune.
Det kan de for såvidt i dag også, men det er begrenset oppad til 12,9 %, som er satsen i samtlige 433 kommuner pr. dato.

Ann
Ann
15 years ago

Jeg forstår ikke helt oppstyret rundt eiendomsskatten? Den er jo bare 0,7%.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Det er jo et av trikset for å få mest mulig penger inn i skatt. Gjøre hver enkelt skatt (og skatteøkning) så liten at ingen er villig til å mobilisere mot den.

Mange bekker små gjør en stor å…

Et annet er å kamuflere skattene slik at folk ikke merker at de betales. Eksempler er moms og automatisk trekk før lønnen utbetales.

Fra arkivet