Ukategorisert

Kristin Halvorsen er fornuftig

Partilederen tapte saken, og Sosialistisk Venstreparti gikk inn for å kriminalisere de som kjøper sex. I denne saken er Kristin Halvorsen svært fornuftig, og mye mer troverdig enn flertallet i eget parti.

Dermed har vi fått et nytt eksempel på at SV ikke godtar at voksne personer, helt frivillig, inngår avtaler. Man eier sin egen kropp, og skal dermed ha rett til å velge sin livsstil, også når det gjelder prostitusjon.

Jevnt
Det var jevnt i denne saken. Mange var for kriminalisering og mange var imot. På SVs landsmøtesider ville ikke redaksjonen tippe resultatet i forkant av avstemningen. De fleste fylkeslag var delt. Leder Kristin Halvorsen er imot, mens nestleder Audun Lysbakken er tilhenger av kriminalisering. Det var dessverre nestlederen som vant kampen, noe som kan få konsekvenser. Regjeringen kan komme til å gå inn for å bruke lovverket, men Arbeiderpartiet har det siste ordet. Arbeiderpartiet har landsmøte i april, og denne saken blir spennende på dette landsmøtet. Går Ap inn for å kriminalisere kundene, har alle de tre regjeringspartiene gjort det samme vedtaket. Da vil Norge følge Sverige med de negative konsekvensene det medfører.

Kristin Halvorsen brukte de velkjente argumentene om mer vold, mindre åpenhet og lite kontroll. Flere tilhengere av vedtaket ønsket kriminalisering for å få bukt med trafficking. Der har Norge allerede et forbud og strenge straffer. Å kriminalisere kundene er en helt annen kamp enn den som føres mot trafficking.

–Jeg hadde ventet meg at resultatet ville bli slik, men jeg er redd for at de prostituerte vil bli mer utsatt ved at trafikken går under bakken og i skjul, sa Kristin Halvorsen til TV2 Nettavisen etter at vedtaket var fattet.

Kvinnefiendtlig?
Medlemmene i Liberalerens redaksjon har blitt karakterisert som Kvinnefiendtlig fordi vi mener sex og frivillige avtaler er en frihetssak. Et forbud krenker menneskets rettigheter til å bestemme over sin egen kropp. Den eneste ekte humane når det gjelder kjøp og salg av sex er å la folk få bestemme selv.

I tillegg er det liten tvil at virksomheten vil gå til mørkere rom dersom politikerne vedtar et forbud, slik som Kristin Halvorsen helt riktig har advart imot.

Tro hva Audun Lysbakken neste trekk skal være dersom Liberaleren og Kristin Halvorsen har rett i advarslene. Dødsstraff kanskje, for å være litt ironisk i en alvorlig sak.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer