Ukategorisert

Jagland fyrer løs!

Stortingspresident Torbjørn Jagland er langt på vei enig med Liberaleren som kritiserte Arbeiderpartiet for det interne kompromisset i statskirkedebatten. Han er skeptisk til at staten fortsatt skal styre et kirkesamfunn.

Jagland sier at partiets vedtak om en ”statskirke light” er uklokt og kortsiktig. Han mener at kirken kan styre seg selv, skriver Vårt Land.

Selvfølgelig har Torbjørn Jagland rett. Kirken kan styre seg selv, på lik linje med andre trossamfunn og andre bevegelser. Som tidligere statsminister og partileder bør Torbjørn Jagland benytte muligheten til å påvirke partiorganisasjonen i riktig retning, slik at landsmøtet vedtar et fullt skille mellom kirke og stat.

Denne saken skal Arbeiderpartiet behandle på landsmøtet i april.

Les hele artikkelen Liberaleren skrev etter behandlingen i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.