Ukategorisert

Elever skal utvikle demokratiet

Ved skolevalg kan en del elever få avlevere stemmer via sms eller e-post. Hurra!

Liberaleren er en av forkjemperne for å gi velgerne muligheter til å stemme ved valg uten å gå til valglokalet. Å gjennomføre valg via internett eller telefon vil være raskere, enklere, sannsynligvis sikkert med et godt system og mye billigere. Opptellingen vil være over rimelig raskt. Med skikkelige sikkerhetsrutiner kunne folk ha stemt hjemmefra. Det er på denne måten de fleste av oss leverer inn selvangivelsen. Liberaleren ser mange fordeler med ny teknologi i valgsammenheng, også høyere valgdeltakelse. Derfor har vi vært forsvarere av valg via internett.

Elever ved videregående skoler i Buskerud kommer til å få stemme på sms og e-post ved høstens skolevalg. Fylkeskommunen og Utdanningsdirektoratet ønsker å gi elevene i fylket gode valgvaner, og de tror veien å gå er via tekniske løsninger, skriver Drammens Tidende.

Det er fortsatt usikkert hvilke tekniske løsninger som skal brukes. Det er også usikkert hvor mye prosjektet vil koste, men sannsynligvis vil elektronisk stemmegivning på sikt være mye mer besparende enn dagens system. Reduserte kostnader i staten vil kunne medføre lavere skatter og avgifter for befolkningen.

Det er delte meninger om fordeler og ulemper ved elektronisk stemmegivning, noe Liberaleren var innom i artikkelen vi publiserte i mai 2004. Elevene som Drammens Tidende snakket med er svært positiv til en ny ordning. Det skal bli spennende å se oppsummeringen etter høstens ordning i Buskerud.

Tags:

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
15 years ago

Jeg tillater meg å være uenig. Den fremste ulempen – og, etter mitt syn, den eneste man trenger for å mene at online-valg er en dårlig idé – er at man ikke har noen etterprøvbar oversikt over stemmegivningen. Ved dagens valg har vi stemmesedlene – som, selv om det er en kjempejobb, kan telles på ny og på ny om noen ikke skulle godta valgresultatet. Ved elektroniske valg forsvinner denne muligheten for etterprøving – alt man sitter igjen med, er en loggfil som kan manipuleres uten at vi har noen mulighet for å avsløre det. Det er ikke bra. Som… Read more »

Roberth
Roberth
15 years ago

Jeg er enig i at det hadde vært behagelig å kunne stemme uten å måtte gå til valglokalet, men ideen er utopisk. Det første er spørsmålet om anonymitet. Et prinsipp med frie valg er at man skal kunne avgi stemme anonymt. I et valglokale kan observatører til enhver tid kontrollere at alt foregår på rett måte. Tillater man nettstemmegivning, er det mulig å presse andre til å stemme slik man vil. Anonymitet gjelder dog flere enn omgivelsene. Statsmakten skal ikke ha noen mulighet for å vite hva enkeltpersoner har stemt. Det er nok mulig å lage et system som i… Read more »

Anders Pettersen
Anders Pettersen
15 years ago

Slike valgmaskiner i valglokalene har vært brukt (og brukes?) i div.(?) amerikansk(e) valg. Bare dette ga faktisk problemer, tror det var fordi det ble feil med maskinene eller lignende. Faktumet at en egentlig aldri kan være helt sikker på at slikt ikke inntreffer gjør slikt vanskelig. Jeg mener også ganske bestemt at Estland praktiserer en mer radikal form for elektronsisk stemmegivning. SMS/internettstemming må nok droppes. En kan enkelt og greit ikke være sikker på at valgene blir hemmelige. Faren for virus er også for stor. For selv om systemene for elekronisk stemmegivning lages/klareres av folk som har ekspertise på sikkerhetsfeltet,… Read more »

Roberth
Roberth
15 years ago

Også Kongelige Frederiks her i hovedstaden tilbyr nå nettbasert stemmegivning, og årets Studentparlamentsvalg blir for første gang gjennomført elektronisk i april. Informasjon om hvordan dette virker, finnes på https://valg.uio.no/bakgrunn_tekn.html

Når det gjelder elektroniske stemmemaskiner, så er fordelene med bruk av slike større enn ulempene. Men jeg vil gjerne sette noen krav: 1) man må få en kvittering som stappes ned i en tradisjonell urne, og 2) systemet det er basert på må være åpent, slik at hvem som helst (som innehar nok kunnskap) kan gå systemet i sømmene.

Pleym
Pleym
15 years ago

Jeg vet ikke hvor lurt stemmegivning via sms er. Men faktum er at både Brasil og Estland har gjennomført (ordentlige) valg via internett. Så kom ikke er å si at det ikke går an.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/10/09/479207.html

Selv mener jeg at prøvevalgene ved videregående skoler bør avvikles, men istedet bør elever med stemmerett ved det egentlige valget få mulighet til å avgi forhåndsstemme. Jeg forsøkte et fremstøt for å få dette til ved forrige valg, uten hell. Jeg har også sendt kommunalminister Åslaug Haga en henvendelse om dette 19.februar, uten at hun foreløbig har svart:
http://www.vgb.no/1207/perma/183554

Roberth
Roberth
15 years ago

Jeg klarer ikke finne en kilde til at Brasil har gjennomført nettvalg. http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Brazil nevner det f.eks. ikke med et ord.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting forteller at flere land har tatt ibruk nettvalg, men at velgerne også kan stemme på tradisjonell måte. Dette inkluderer Estland. Selvfølgelig går det an å lage systemer for nettvalg, men om så systemet er sikkert, muliggjør nettvalg kjøp og salg av stemmer. En stemmekjøper kan henge over velgerens skulder og verifisere at han får valuta for pengene – eller truslene.

Pleym
Pleym
15 years ago

Wikipedia om e-voting: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting

«Since 2000, all Brazilian elections have been fully electronic. By the 2000 and 2002 elections more than 400 thousand electronic voting machines were used nationwide in Brazil and the results were tallied electronically within minutes after the polls closed.[10] «

Roberth
Roberth
15 years ago

Når det gjelder skolevalg, er jeg enig. Skolevalgene vinnes av partiet som kaster flest skattekroner etter elevene, f.eks. skattefinansierte skolebøker og PC-er. Dette er virkelig ikke interessant.

Forhåndsstemme på skolen? Tja. Skoleelever burde vel, som alle andre, klare å drasse seg til valglokalet, skjønt man kan selvsagt se på lokale forhold. F.eks. har de fleste universiteter og høyskoler et stort antall studenter fra andre kommuner, og da er det fornuftig å tilby forhåndsstemming ved lærestedet.

Pleym
Pleym
15 years ago

Mitt forslag om å kunne forhåndsstemme på vgs er lansert under tittelen «Senk terskelen til valglokalet».

Jeg har sett meg lei på at den måten ungdom introduseres for politikk på er via skoledebattene.

Få førstegangsvelgere stemmer. Med stemmelokale på skolen (der 95%) av førstegangsvelgerne er) har de få unnskyldninger for å la være å stemme. Men tiltaket vil virke mot sin hensikt hvis partiene ikke får annen tilgang til disse potensielle velgerne enn via skoledebatten. Det må gjøres mer enn bare å åpne for forhåndsstemming på skolene.

Roberth
Roberth
15 years ago

Brasil bruker elektroniske maskiner på denne måten: Du drar til ditt lokale valglokale. Der blir du registrert og får et smartkort eller lignende. Dette skal ikke registrere deg, men forhindre at du bruker stemmemaskinen flere ganger. Stemmemaskinen er plassert i et eget avlukke, slik at du kan være alene med den, akkurat som de avlukker man bruker i Norge i dag. Du går inn i avlukket, setter kortet inn i stemmemaskinen og avgir stemme. Så går du ut og leverer tilbake kortet. Ideelt sett burde du fått ut en kvittering som du kunne puttet i en konvolutt og lagt i… Read more »

Pleym
Pleym
15 years ago

Roberth, du kan godt mene at e-valg kun er valg som består i å stemme via sin egen pc. Da er jeg uenig med deg.

E-valg slik de gjør det i Brasil er godt nok for meg. Raskt gjennomført, resultat med en gang.

Som jeg har skrevet i tidligere artikler om temaet: Hvis man kan gjøre banktransaksjoner på nettet, og levere selvangivelse på nettet, burde det også være mulig å stemme.

Roberth
Roberth
15 years ago

Selvfølgelig mener jeg ikke at e-valg kun er valg som består av å stemme med egen PC, men nettvalg er det, og når dere skriver stemme over Internett, må jeg derfor korrigere. Hvis du leser noen av mine tidligere innlegg på denne siden, ser du også at jeg skriver at jeg er positivt innstilt til e-valg. Men e-valg må forutsette et sikkert system, som man aldri kan oppnå med nettvalg, og mulighet for kontroll på gamlemåten – ikke bare mulighet heller, for man bør også velge noen valgkretser på slump etter valget og kontrolltelle disse manuelt. Datamaskiner er generelt sett… Read more »

Fra arkivet