Ukategorisert

Kjemper mot NRK-lisensen

Signaturen ”Alexstone” har satt i gang en underskriftskampanje mot NRK-lisensen på internett. Denne kampanjen kan Liberaleren stille seg bak, og vi vært i kontakt med ”Alexstone”.

Fakta om lisensen er at kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget og i 2007 er avgiften på kr. 2103,84 inklusive 8 % mva. Alle som har en fjernsynsmottaker er pliktige til å betale denne avgiften. Det er Stortinget som hvert år fastsetter kringkastingsavgiften.

Ifølge Forskrifter om fjernsynsmottakere § 4 må alle som har fjernsynsmottaker, videospiller med mottakerdel (tuner) eller satellittmotaker betale kringkastingsavgift(lisens). Denne avgiften skal betales når man eier, låner eller leier en fjernsynsmottaker. På en lisens kan en lisenshaver ha så mange fjernsynsmottakere han/hun vil ha. Men dette forutsetter at mottakerne benyttes av vedkommende selv, ektefelle og barn. Selvforsørgende barn som har fjernsynsmottaker, må løse egen lisens. Bedrifter som har mottaker i bruk må også betale kringkastingsavgift.

Kringkastingsavgiften tilfaller i sin helhet NRK.

Liberaleren regner kringkastingsavgiften som en skatt, altså tyveri fra befolkningen. Den er urettferdig ettersom mange betaler for en vare de ikke benytter. Derfor er vi imot denne avgiften, og mener at kringkastning ikke er en statlig oppgave. Staten skal verken drive med fjernsyn eller radio slik tradisjonen har vært gjennom NRK.

Liberaleren har gjennom mange år skrevet om NRK-lisensen. Sjekk ut vårt arkiv.

Mange er med på aksjonen
”Alexstone” startet 18. mars underskriftskampanje mot NRK-lisens. I skrivende stund har 951 skrevet under på oppropet. ”Alexstone” har en målsetning med kampanjen.

–Målet med oppropet er som det står i bloggen om å gi brukerne et valg, en løsning, et alternativ til lisensen. Jeg vil gjerne få folk med på å stå frem som et eksempel på at det er mulig å oppnå noe, bare man kjemper hardt. Norges innbyggere er altfor late når det kommer til slike kamper, og vi har funnet oss i det meste, skriver signaturen ”Alexstone” til Liberaleren.

”Alexstone” mener befolkningen har blitt så vant til å betale lisensen, at de fleste har begynt å ignorere den, eventuelt irritere seg over den i stillhet. Personen bak nicket mener det er på tide at den stillheten brytes, og at befolkningen setter en stopper for monopol og en «lov» som tydelig setter grenser for hva som kan kalles et fritt land.

Ingen forventninger
Liberalerens redaksjon var innom oppropet mot lisensen, og var fornøyd med oppslutningen.

–Jeg har ingen forventninger til et spesielt antall underskrifter, men jo flere jo bedre. Mange underskrifter ville ha betydd at vi stiller sterkere i kampen mot denne skatten, sier ”Alexstone”.

–Oppropet sendes til de rette målgruppene når kampanjen har nådd et fornøyelig antall underskrifter, og jeg fortsetter kampen derfra, legger signaturen til.

NRK-kjendis?
Det har vært vanskelig å få ”Alexstone” i tale, men via e-poster har Liberaleren hatt kontakt med signaturen. Vi mistenker personen for å være en NRK-kjendis som kjemper for lavere skatter og avgifter, men dette vil ikke ”Alexstone” bekrefte. Det var naturlig å spørre hvorfor det var en betydelig grad av anonymitet for personen bak kampanjen?

–Anonymitet er ingen nødvendighet i denne saken, men jeg har valgt dette fordi lisensen er et nokså hissig tema for mange, og kanskje sårbart for de som er ansatt i eller har tilhørighet til NRK. Jeg ønsker ikke å fremstilles som en sint innbygger eller en rebell. Derimot er jeg en ufornøyd kunde som synes det er på tide å gjøre noe med dette, få vite hva vi egentlig betaler for og forandre på det, avslutter ”Alexstone”.

Er du imot NRK-skatten, skriv under her.

Mest lest

Arrangementer