Ukategorisert

Nytt tobakksforbud!

–Dette tiltaket skal bidra til å forebygge at dagens barn og unge blir neste generasjon av voksne som er avhengige av tobakk, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Et forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssted er sendt ut på høring. Høringsfristen er 20. juni 2007. Høringsnotatet ligger her.

Direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Thomas Angell, er lite begeistret for forslaget. Han sier, ifølge VG, at dette er et tåpelig virkemiddel som ikke vil virke inn på forbruket. Han understreker at det ikke finnes dokumentasjon som viser at forbruket går ned når varene blir skjult.

For liberalister, og Liberaleren spesielt, er det fullstendig likegyldig om tiltaket virker eller ikke. For oss er eiendomsretten viktigst. Det betyr at utsalgsstedene må få bestemme hvor de vil ha varene plassert i lokalene. Om eierne vil inngå avtaler med leverandørene om plassering, er det en soleklar frihet som bør følge med det å drive et utsalg. Politikerne skal ikke ha rett til å gjøre inngrep i driften, og i alle fall ikke på det som er en lovlig vare i dag.

Forslaget om et nytt forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssted bør møte sterk motbør. Liberaleren anbefaler alle om å ta avstand fra forslaget, og gi en klar og tydelig beskjed om dette før høringsfristen går ut 20. juni.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer