Ukategorisert

Nei til vrakpant!

Politikerne har brukt nok skattefinansierte penger for å få igjennom sitt automatmonopol. En panteordning for gamle automater vil bety økte offentlig utgifter, helt uavhengig hvem som rent fysisk får regningen.

Private aktører får ikke drive spilleautomater etter 1. juli. Norsk Tipping skal få monopol. Det har politikerne bestemt, riktig nok etter en lang politisk og rettslig prosess. EFTA-domstolen har gitt Norge tillatelse slik at det statlige selskapet skal få monopol på automatene. Kommuner raser, selv om mange kommuner ikke bruker de argumentene Liberaleren anbefaler.

Tre måneder før de private automatene skal være ute av markedet, dukker det opp oppslag om salg på flere automater. Nokså logisk, ettersom de private eierne skal bli kvitt flere tusen automater i løpet av ganske kort tid. Alle kommer ikke til å bli ødelagt samtidig, for å være litt ironisk.

Salget av automater har gitt Lotteritilsynet og enkelte politikere panikk. De som selger automater gjør ingen ting ulovlig, men staten er redd for illegal omsetning gjennom nye private eiere på mange tusen gamle automater.

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, May-Helen Molvær Grimstad, har for lengst foreslått vrakpant for automatene. Ifølge NRK gjentar hun kravet.

Vrakpant vil koste mye penger ettersom en del av aktørene ville ha benyttet seg av et slikt tilbud. Sannsynligvis ville skattebetalerne ha fått regningen, selv om også Norsk Tipping, gjennom de nye automatinntektene, kunne ha bidratt økonomisk i en slik ordning. Liberaleren er imot vrakpant. Gamle automater på nye hender er noe samfunnet må godta når politikerne er så dumme å innføre et monopol på automater.

De som i dag eier automatene har full rett til å gjøre hva de vil med maskinene, så fremst de ikke krenker den private eiendomsretten for andre. Det er forståelig at mange ønsker å selge, ettersom det kan gi penger i kassen eller begrense tapet staten har påført aktørene. Den private eiendomsretten gjelder fortsatt til en viss grad på automater, selv om Norge har konsesjoner og et strengt regelverk for de som driver lovlig i denne bransjen. Eiendomsretten bør aktørene benytte seg av. Derfor forsvarer Liberaleren salg av gamle maskiner til nye eiere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer