Ukategorisert

Tom Martinsen (1943 – 2007)

Dagbladets fotograf Tom Martinsen gikk ut av livet før påske. De fleste har sett hans spalte Øyeblikket i Dagbladet Magasinet hver lørdag. Der brakte han bilder som viser utviklingen av fotografiets historie.

NTB brakte melding om Martinsens bortgang, og Fredrik Wandrup skrev minneord i Dagbladet.

Martinsen holdt flere utstillinger, og utgav to bøker. Han har også beskrevet fotografering, under overskriften Ikke no’ mas.

Tom Martinsen tok i oktober 1995 et bilde av Liberalerens nåværende redaktør, i forbindelse med en ikkevoldelig sivil ulydighetsaksjon. Bildet ble dagen efter aksjonen brukt til å illustrere en kronikk i Dagbladet av Kalle Hesstvedt i Greenpeace.

palidochris.jpg

Bakgrunnen for bildet og aksjonen er følgende: Jaques Chirac hadde nettopp tiltrådt som fransk president. For å stimulere franskmennenes selvfølelse satte han igang med en serie prøvespregninger på Mururoa-atollen i Stillehavet. Da de åtte spregningene var unnagjort, undertegnet Chirac ikkespredningsavtalen.

Prøvespregningene vakte reaksjoner verden over. Miljøaksjonister planla og gjennomførte sivile ulydighetsaksjoner mot blant annet den franske ambassaden i Oslo.

Min motivasjon for å være med på aksjonene var motstand mot atomvåpen, retten befolkningen på Mururoa har til selvbestemmelse, og motstanden mot nasjonalisme. Sivil ulydighet er ikke i konflikt med min samvittighet, så lenge det ikke brukes vold.

Efter at den andre bomben eksploderte tok vi (aksjonistene) oss inn på den franske ambassadens område i Oslo, og blokkerte inngangen. Politiet kom, og bar oss ut. Jeg var den siste som ble båret ut. Da var de andre aksjonistene allerede fraktet til politihuset på Grønland i biler. Ergo var det ingen bil igjen til meg. De to politifolkene slapp meg ned på fortauet – der TV-kameraer og blitzlamper var på meg med en gang. Et par minutter lå jeg der, før det kom en ny bil og bragte også meg til Grønland.

Jeg var ikke klar over at Tom Martinsen var blant dem som fotograferte meg, før jeg så bildet i Dagbladet dagen efter.

Tom Martinsens fotografi er gjengitt med Dagbladets tilladelse.

Mest lest

Arrangementer