Diverse, Magasin

Barnehavenivå over Djupedal-kritikken

fra Høyre. Djupedal har bare levert 7 saker om utdannelse til Stortinget på 18 måneder som statsråd. Høyre mener han bare har fokus på barnehavene.

Takk og pris for det, sier nå vi.

Av de 7 sakene om utdannelse handler 2 om å stanse friskoleloven som Kristin Clemet fikk innført. Hvis Høyre virkelig ønsker seg flere saker av dette slaget fra SVs såkalte kunnskapsminister, så dem om det.

For vår del er vi sjeleglade for at han konsentrerer seg om barnehavene.

Høyre burde kanskje tenke såpass som at det er ikke antallet saker som er viktig, men innholdet i dem. Og noen saker veier tyngre i vektskålen enn andre.

Denne kritikken ligger på barnehavenivå.

La Djupedal fortsette å leke i barnehaven. Så kan den ikke-sosialistiske opposisjonen konsentrere seg om å presentere sine utdannelsespolitiske løsninger overfor velgerne. Så slipper vi kanskje 4 nye år med sosialister på denne viktige posten i regjeringen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
    Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.