Ukategorisert

Staten på alle sider av bordet

Idag behandler Stortinget Eierskapsmeldingen, som bare er et av de mange negative utslag av regjeringsskiftet i 2005. En slankere stat med et mer prinsipielt syn på forholdet mellom staten som lovgiver og aktør må vi nok vente lenge på.

På Politisk kvarter i NRK P2 idag tidlig var det ikke sosialistenes plan om å øke både statens størrelse, og fortsette rollesammenblandingen som var tema – men FrPs forslag om å selge staten ned til negativ kontroll (34% eierandel) i statlige selskaper.

Eierskapsmeldingen ligger på Næringsdepartementets hjemmeside, også i PDF-format. Regjeringens politikk for aktivt statlig eierskap er oppsummert tilslutt i meldingen.

På Politisk kvarter ville FrPs representant i næringskomiteen på Stortinget, Øyvind Korsberg selge aksjer i statlige selskaper for 300 milliarder kroner, og bruke pengene til å opprette et fond for investeringer i infrastruktur og næringsvirksomhet i distriktene.

Hans motdebattant fra SV mente negativ kontroll ikke var nok til ha statlig styring, og brukte utenlandsk eierskap som skremmebilde.

Det er ingenting i veien for at Stortinget kan overføre eierandeler i disse selskapene til norske borgere. Da har ikke staten solgt «arvesølvet» til utlendinger.

Korsberg pekte på at næringsministeren fra samrøreregjeringen ikke løftet en finger for å hindre at Aker Yards ble solgt av Kjell Inge Røkke, og havnet på utenlandske hender. Så mye for «aktivt eierskap» fra de røde.

Liberaleren mener at staten ikke bør drive som aktør i næringslivet når man samtidig er den som legger rammene for næringsvirksomhet i Norge, og også påser at regler følges – og straffer brudd på reglene.

Det bør bli slutt på statens blanding av roller som premissleverandør og aktør.

Den nåværende regjeringen vil ikke bidra med noe som helst, snarere tvert imot.

Vi frykter at heller ikke opposisjonspartiene vil bidra til opprydning efter et fremtidig regjeringsskifte.

Intet ville glede oss mer enn å ta feil.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer