Ukategorisert

Råd fra Teknologirådet

Teknologirådet presenterte i dag tre aktuelle strategier for regulering av pengespill på internett. Liberaleren synes rådene er tragiske, men det er hyggelig at rådet innrømmer at det er vanskelig for politikerne å regulere spill på internett.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Gjennom aktiv metodeutvikling for teknologivurdering og fremsyn, skal Teknologirådet involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i sitt arbeid. Målet er å gi flest mulig anledning til å ta stilling i viktige teknologispørsmål. Rådet ble oppnevnt av Kongen i statsråd 30. april 1999, etter initiativ fra Stortinget. Rådet har 14 medlemmer og ledes av professor Eivind Osnes. Virksomheten finansieres over Nærings- og handelsdepartementets post i statsbudsjettet med en årlig bevilgning på cirka seks millioner kroner.

Hadde det vært opp til Liberaleren ville Teknologirådet ha vært nedlagt. For oss er dette et skattefinansiert organ som er med på å opprettholde sosialdemokratiet i Norge. De fremlagte strategier på nettspill er med på å underbygge den påstanden.

Tre mulige strategier for regulering av spill på internett
Teknologirådet ser for seg ulike måter for politikerne å regulere deler av internett på, nemlig spilldelen. I dag presenterte Eivind Osnes & co tre mulige strategier for regulering av pengespill på internett. Ingen av strategiene er vanntette, noe rådet innrømmet åpent og som Liberaleren har vært innom tidligere.

Teknologirådet foreslår påbudt om å sperre de utenlandske nettspillstedene, forbud mot å formidle betaling mellom spiller og spilltilbyder og lisenssystem med strenge krav til tilbydere.

Ingen av strategiene vil fungere etter hensikten. Det eneste staten oppnår er at spill på internett blir ennå mørkere enn det som i dag er tilfellet. Staten gir ikke nettselskapene velsignelse i dag, gjennom blant annet reklameforbud. Likevel spiller et par hundre tusen personer i Norge på nett med jevne mellomrom.

Full liberalisering
Liberaleren vil ha full liberalisering av spillpolitikken. Vi vil ha konkurranse, etableringsfrihet og full ytringsfrihet gjennom tillatelse til å drive reklame for spill. Det å drive et spillselskap bør være like naturlig som å drive en kiosk, selv om også kioskene er gjennomregulert i dagens Norge gjennom blant annet arbeidsmiljøloven.

Liberaleren ønsker full personlig frihet og full eiendomsrett over egne penger, men det betyr også et stort ansvar for personlige handlinger. For mye gambling, og det vil variere fra person til person om hva som er mye, skal være et personlig problem, ikke et samfunnsproblem slik mange politikere dessverre har definert problematikken. Om folk spiller bort pengene sine hos et nettselskap, spiller på butikken, kjøper aksjer eller kjøper øl for pengene skal være fullstendig likegyldig for politikerne. Personlig frihet skal medføre personlig ansvar, på godt og vondt. Ansvar er nøkkelordet. Folk kommer til å spille om penger, selv om politikerne følger rådene fra Teknologirådet. Skribenten har lyst å minne om narkotikapolitikken. Mange bruker narkotika, selv om det er forbudt. Det blir ikke annerledes med gambling, uansett hva regjeringen eller opposisjonen på Stortinget måtte mene.

Liberaleren gir Teknologirådet terningkast 1. Rett og slett fordi de ikke fortjener noe bedre etter dagens innspill til politikerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer