Ukategorisert

Norge følger Sverige

Et knapt flertall på Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for å kriminalisere kjøp av sex. Det betyr at regjeringen i løpet av denne perioden kommer med forslag om å kriminalisere fordi de tre regjeringspartiene nå er enige om å bruke lovverket mot prostitusjon.

Liberaleren beklager vedtaket. Vi mener sex og frivillige avtaler er en frihetssak. Et forbud krenker menneskets rettigheter til å bestemme over sin egen kropp. Justisministeren stemte imot, men det var Knut Storbergets utspill fra mai i fjor som fikk ballen til å rulle i full fart i Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Hans høyttenking om kriminalisering ga resultat. Tanken fikk støtte på landsmøtene, og det viser hvor farlig det er å ta til ordet for forbud. Flertallet går ofte inn for forbudstanken fordi det er den enkleste løsningen. Landsmøtet i Arbeiderpartiet er rett og slett enkelt. Det er ingen hedersbetegnelse i denne sammenheng.

Knut Storberget var imot vedtaket som ble fattet på landsmøtet, men han har tidligere vært innom forbudstanken. Han er i utgangspunktet forbudets mann.

Få konsekvenser
Vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte, som regjeringen helt sikkert vil følge opp i løpet av perioden, har få konsekvenser. Det vil fortsatt være personer som kommer til å selge sex, det vil fortsatt være personer som vil kjøpe, men aktiviteten vil bli mindre synlig. Akkurat som narkotika. Der har vi allerede et forbud, men de som vil kjøpe stoff får kjøpt. Flere av medlemmene i Frihetsfronten i Sverige, som Liberaleren har vært i kontakt med, bekrefter aktiviteter i Sverige, selv om Sverige for flere år siden gikk inn for å kriminalisere kjøp av sex. Prostitusjon vil ikke forsvinne, selv om det kommer et forbud i Norge.

Les Jakob Utgårds artikkel ”Hvorfor blir kjøp av sex forbudt nå?”

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ragnarkisten
Ragnarkisten
14 years ago

Finnes det i det hele tatt noe mer dobbeltmoralsk enn statsfeminismen? Den forsvarer abort fordi kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, men vil forby sexkjøp, og sier samtidig at kvinner ikke skal ha rett til å bestemme over egen kropp likevel.

Fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
    Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
  • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
    Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?

Verdt å få med seg