Ukategorisert

Politiet Fellesforbund tapte kampen

Trondheim tingrett setter ytringsfrihet høyt, og stopper ikke Samvirkelagets utgivelse av den neste CD-plata. Tingretten har også sagt nei til å slette navnet til en politimann i sangen «Stopp volden» på den omtalte CD-plata.

Politiets Fellesforbund leverte en begjæring om midlertidig forføyning til Trondheim tingrett med krav om at utgivelsen av den neste CD-plata til gruppa Samvirkelaget skulle stoppes, en sak Liberaleren skrev om tirsdag 24. april 2007. Politiets Fellesforbund tapte i tingretten og forbundet er skuffet.

–Vårt neste steg i denne saken blir å vurdere om vi skal ta ut søksmål om ærekrenking, sier lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen i en pressemelding.

Liberaleren er svært fornøyd at ytringsfriheten vant. Vi innrømmer at vi var i tvil om hvilken avgjørelse tingretten ville komme til, men er fornøyd med beslutningen. Full ytringsfrihet, der kun eiendomsretten setter begrensningene, er viktig for Liberaleren.

Denne saken er ikke en bekreftelse på at Norge har full ytringsfrihet. Det finnes mange begrensninger i lovverket, alt fra reklameforbud til blasfemiloven.

Mest lest

Arrangementer