Ukategorisert

Politiet Fellesforbund tapte kampen

Trondheim tingrett setter ytringsfrihet høyt, og stopper ikke Samvirkelagets utgivelse av den neste CD-plata. Tingretten har også sagt nei til å slette navnet til en politimann i sangen «Stopp volden» på den omtalte CD-plata.

Politiets Fellesforbund leverte en begjæring om midlertidig forføyning til Trondheim tingrett med krav om at utgivelsen av den neste CD-plata til gruppa Samvirkelaget skulle stoppes, en sak Liberaleren skrev om tirsdag 24. april 2007. Politiets Fellesforbund tapte i tingretten og forbundet er skuffet.

–Vårt neste steg i denne saken blir å vurdere om vi skal ta ut søksmål om ærekrenking, sier lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen i en pressemelding.

Liberaleren er svært fornøyd at ytringsfriheten vant. Vi innrømmer at vi var i tvil om hvilken avgjørelse tingretten ville komme til, men er fornøyd med beslutningen. Full ytringsfrihet, der kun eiendomsretten setter begrensningene, er viktig for Liberaleren.

Denne saken er ikke en bekreftelse på at Norge har full ytringsfrihet. Det finnes mange begrensninger i lovverket, alt fra reklameforbud til blasfemiloven.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond
15 years ago

Hva mener du med at eiendomsretten skal kunne begrense ytringsfriheten??

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dersom det ikke skal eksistere statseide medieinstitusjoner, hvordan kan en da være sikker på at alle sider av en sak kommer frem? Vi har jo ingen garanti for at det faktisk finnes liberalister som eier mediekonserner, og hvis det bare er sosialister og sosialdemokrater som eier midler til å ytre seg i media, hvordan kan en da være sikker på at liberalistiske synspunkter i det hele tatt blir offentliggjort?

Roger Moen
Roger Moen
15 years ago

Eivind Knudsen,
det kan vi aldri være sikre på, statskanaler eller ikke, for som det har blitt skrevet her gang på gang: Ingen har monopol på sannhet.

Med dagens ordning må de mediene som er eid eller subsidiert av staten passe på å ikke komme på kant med de styrende politikerne, fordi det kan resultere i mindre inntekter. Mediene vil også ha mer å tape ved å være upålitelige i en fri økonomi, ettersom de er avhengige av folkets tilslutning.

Per
Per
15 years ago

Ja. Generelt kan en vel si at friest mulig medier vil bidra til at flest mulig aspekter rundt en sak vil komme fram og at saker vil bli belyst mer objektivt, fordi bindinger vil eksistere i langt mindre grad. Eller sagt på en annen måte, de medier med mye bindinger vil bli mer enn oppveid av de med mindre bindinger, og da tenker jeg på bindinger både på det politiske og det økonomiske plan.

Fra arkivet