#, Kommentar

Åpent sår i 25 år

Imorgen er Blitz-huset i Oslo 25 år. Frasen «politisk engasjerte og aktive ungdommer» klarer knapt å skjule råttenskapen bak fasaden.

Sannheten er at Blitz huser en gjeng voldsdyrkende personer som får utløp for sin hang til vold gjennom såkalte «demo’er». At personer som ønsker å undergrave den grunnlovsfestede ytringsfriheten, og som rømmer fra ansvar hver gang de blir konfrontert med sine ugjerninger, skal oppmuntres, forstås og understøttes, er en parodi på demokrati.

At det er den politiske venstresiden som unnskylder og forsvarer Blitz er ikke overraskende. Det finnes mange etablerte politikere og miljøer på venstresiden med et dårlig avklaret forhold til udemokratiske elementer. Spesielt udemokratiske regimer i andre deler av verden.
Blant dem som har bidratt til å heroisere Blitz, er NRK, som viste den ensidige filmen «Ute av kontroll – historien om Blitz«.

Ansiktsløst «allmøte» fremmer frihet fra ansvar
Blitz er et antidemokratisk, nærmest totalitært miljø. De henviser ofte til «allmøtet» som besluttende organ. Dermed blir ingen person stilt ansvarlig, samtidig som ingen er bundet av å følge vedtak i et tilfeldig allmøte.

Blitz har en såkalt pressegruppe, som er de eneste som uttaler seg til media. Den person som alle utenfor Blitz kan få inntrykk av at er ledestjernen og den med mest autoritet i miljøet, Stein Lillevolden, uttaler seg aldri til media. Alltid får pressegruppen spørsmål om ikke han er den som styrer det meste, og svaret er alltid det samme fra pressegruppen: «Det er helt feil». Marte Michelet, tidligere redaktør i RadiOrakel (lokalisert i Blitz-huset) skriver i en kommentar i Dagbladet idag at Lillevolden er autoriteten i miljøet. Hun er et førstehånds vitne til hva som har foregått på de såkalte allmøtene.

Av Kjetil ReeEget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Mot ytringsfrihet
Blitz er mot ytringsfrihet for alle som ikke er enige med dem. Dette gjelder ikke bare rasister, men også partier og personer som er den del av det politiske establishment. Blitz vil styrte det bestående samfunnet, og anser politiet som en av mange motstandere.

– vold knebler uvelkomne ytringer
Blitz bruker vold som politisk våpen. Det har de demonstrert gang på gang. Frie ytringer og dialog som ellers er anerkjent del av politisk debatt er bortkastet tid og energi for Blitz. Dessuten er Blitz feige. De står ikke frem i det offentlige rom med navn og ansikt, slik at man vet hvem man snakker med. Blitzere maskerer seg, skjuler seg bak det uforpliktende ”allmøtet” når de skal begrunne beslutninger og handlinger. Talspersoner står bare frem med fornavn. Det er den enkleste sak av verden å være anonym, maskert enkeltperson når man kan legge all skyld over på et ”organ” som ikke står til ansvar for noen.
Når blitzere deltar i demonstrasjoner der det brukes vold, skjuler de seg i mengden, bytter klær og annen maskering, slik gjør de jobben vanskelig for politiet som skal efterforske forbrytelser, som legemsbeskadigelser etc. Slik oppførsel handler ikke om deltagelse i politisk debatt – men om ren pøbelvirksomhet.

– politiets beslag
efter razziaer i Blitz-huset både og tidligere (blant annet omtalt i Willy Hauglis selvbiografi) viser med all mulig tydelighet at det ikke er snakk om idealistisk og alternativ ungdom, men personer som ikke bare bruker vold når de er presset, men som klart planlegger å bruke vold mot meningsmotstandere og myndigheter. De er ikke villfarne men forherdede. Blant de siste påfunnene er å forsøke å antenne en politibil via bensintanken.

Hvis vi et øyeblikk skulle tro på forklaringen fra Blitz, at det er de selv som har beslaglagt våpen fra andre, burde de fremvise en større samarbeidsvilje overfor politiet enn vanlig, ved å overlate disse våpnene til politiet.

Påstanden om at mursten etc er til selvforsvar mot nynazister er helt hinsides. Nynazistene har knapt representert noen trusel mot Blitz. Snarere er det motsatt.

De som husker tilbake til politiets utkastelse av et tilsvarende hus i København tidligere iår, kan forestille seg at Blitz’ våpenarsenal skulle brukes på samme måte; mot politet og andre som vil ta tilbake kommunal kontroll over kommunal eiendom.

Voldsdyrkende ungdomshus
Blitz krever å bli anerkjent som aktivitetshus for ungdom. Ungdom har mange tilbud; ulike idrettsgrener organiserer ulike idrettslag og klubber, kommunale ungdomsklubber, Speider’n, sjakk, partipolitiske ungdomsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, internasjonale solidaritetsorganisasjoner, og mer spontant organiserte aktiviteter som å spille i band er noen av de tilbudene som eksisterer. Når man ser på all den organiserte aktivitet som drives av ungdom over hele Oslo, er det merkelig at et falleferdig hus midt i Oslo skal være foretrukket til ungdommelige aktiviteter.

Blitz vil avvise at ovennevnte aktiviteter og organisasjoner er aktuelle alternativer. Uorganisert ungdom er målgruppen, og aktivitetene skal være selvstyrte. Engasjement for internasjonal solidaritet og miljø, og mot kapitalmakt er det altså ikke mulig å få tilfredstilt i Attac, Natur og Ungdom etc?

De som idag frekventerer Blitz må gjerne låne en stue i Marka, eller finne noen sympatisører som også er eiendomsbesittere. Alternativt kan jo Stein Lillevolden invitere dem hjem til seg i Munkegata, der han bor ifølge Telefonkatalogen.

Av JpfagerbackEget verk, BSD, Lenke

Liberaleren er tilhengere av et mangfoldig og farverikt samfunn, og vi mener det skal være mulig å leve på siden av det etablerte samfunn. Da er det en selvfølge at man tar sin egen ideologi på alvor, og ikke sender regningen for sin alternative livsmåte til nettopp det etablerte samfunn. Voldsbruk er uansett uakseptabelt.

I sin «alternativitet» bør blitzerne stille seg følgende spørsmål: Er det mulig å være et alternativ til det bestående når man inngår avtaler med politiske myndigheter om å få leve på deres nåde?

Politisk feighet – og politiets udugelighet
At Blitz fortsatt eksisterer, er en dokumentasjon på Oslo-politikernes feighet, og politiets udugelighet.

Å forhandle med slike personer pg grupperinger – som krenker ytringsfriheten, bruker vold som politisk metode, bedriver hærverk på privat og kommunal eiendom, og truer med represalier dersom Blitz-huset behandles som annen kommunal eiendom – er å undergrave demokratiets legitimitet. Jeg våger den påstand at Oslo-politikerne aldri ville forhandlet med en gruppe nasjonalister, om disse hadde turet frem på samme måte som Blitz.

Det er venstresiden og sentrum som har holdt sin vernende hånd over dette miljøet, men KrF sine uttalelser efter bråket i forbindelse med NATOs utenriksministermøte kan tyde på at de er enige med Høyre og FrP om at dette må ta slutt. Venstre er partiet som nå sitter på vippen, og må avgjøre om de skal støtte AP, SV og RV i fortsatt å beskytte Blitz, eller gjøre felles sak med FrP, Høyre og KrF.

Når 5 – 10 innvandrerungdommer ukjente for allmenheten angriper Kadra for å ytre sine meninger er politiet på pletten med tydelig (og prisverdig) prioritet. Og påtalemyndigheten følger opp. Man burde forvente at politi og påtalemyndighet er like tydelige i prioriteringen når Blitz krenker personer og organisasjoners ytringsfrihet. Å krenke andres grunnlovsfestede rettigheteter bør straffes strengt. En frilans fotograf for ABC Nyheter ble arrestert da hun dekket blitzernes skadeverk nylig. Hun skriver at barn helt ned i 13-årsalderen ble arrestert. Det er en kjent sak at Blitz blant annet huser gruppen «Barnemakt». Efter vår mening burde så små barn som oppdages når de deltar i slike aktiviteter føre til en formell vurdering av om 13-åringen skal
overlates til barnevernet.

Blitz-huset i Oslo har vært et åpent sår i 25 år, ved å huse antidemokratiske elementer som konsekvent bruker vold for å uttrykke sine meninger og undertrykke andres. Det er på tide at samfunnet setter strek, og markerer at vold ikke er akseptabelt som politisk uttrykksform. Uansett. Oslo kommune må ta tilbake råderetten over sin egen eiendom i Pilestredet 30.

Jeg går gjerne i 01.mai-tog imorgen, hvis noen kommer med denne parolen:

Blitz – en demokratisk vits

Mest lest

Arrangementer