Ukategorisert

Straff som fortjent?

På egen eiendom, alt fra eget forretningslokale til egen kropp, bør det meste være tillatt. Den private eiendomsretten bør ha et sterkt fokus i arbeidet med ny straffelov.

Justisminister Knut Storberget, Arbeiderpartiet, skal innlede på et åpent møte i Tromsø, onsdag 2. mai. Han vil ifølge omtalen av møtet prøve å sette kriminalpolitiske debatter inn i en større sammenheng i forbindelse med arbeidet med en ny straffelov. Noen av spørsmålene som stilles er om det bør bli straffbart å benytte dopingmidler, bør det være tillatt å komme med blasfemiske ytringer og er det behov for strengere straffer?

For Liberaleren står den private eiendomsretten sterkt. Så lenge handlingene ikke krenker andres eiendom skal alt være tillatt. Det skal være lov å putte narkotika i egen kropp, men ulovlig å tvinge andre til bruk gjennom tvang. Det skal være lov å bruke egne penger på hva som helst, så lenge det er skjer helt frivillig fra partene. Det skal være lov å komme med rasistiske ytringer på egen eiendom, for eksempel i eget hus eller på eget nettsted. På privat eiendom skal eieren være sjefen, uten innblanding fra staten.

Arbeidet med en ny straffelov kan bli svært spennende om de som deltar klarer å sette debattene inn i en større sammenheng. Rammen bør være respekten for den private eiendomsretten.

Det er Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og Justis – og politidepartementet som inviterer til møtet på Haakon Scene, Studenthuset i Tromsø. Møtet er onsdag 2. mai klokken 18:30.

Les innbydelsen.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Genese
15 years ago

Langt på vei enig. Men her er liberalistens utfordring: Om ens egne handlinger på sikt får konsekvenser for fellesskapet? For eksempel: Om individets hasj-røyking fører til utvikling av en schizofreni (nokså vanlig, dersom det genetiske grunnlaget er til stede), som samfunnet så må ta seg av livet ut. Med store økonomiske og sosiale kostnader. Dette r liberalistens dilemma, og noe som gjør at jeg i alle fall må ta med det sosiale aspektet.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg er enig når det gjelder narkotika, men ikke når det gjelder doping. Jeg har selv en fortid som svømmer, og av helsemessige årsaker ønsker jeg ikke å drive med doping. Men hvorfor skal da min medkonkurrent -som ikke bryr seg om sin egen helse – benytte seg av kunstige stimuli, og så vinne en konkurranse, som jeg hadde vunnet dersom min konkurrent bare hadde hatt sine egne muskler å settesin lit til? Den såkalte alminnelige delen av straffeloven er alt ferdig, og den er ikke lystelig lesning for dem som vil verne om den private eiendomsretten. Høyesterettsdommer Hilde «Lynet»… Read more »

Audun Danielsen
Audun Danielsen
15 years ago

Jeg er enig med deg i at det kan være fornuftig med dopingregler i idretten, men det betyr jo ikke at et evt. forbud må være nedfelt i straffeloven.

Det burde være opp til hvert enkelt idrettsforbund hvilke spilleregler som gjelder i deres konkurranser, og for å bevare sitt gode navn og rykte ville nok de fleste forbundene hatt strenge regler mot doping. Så vidt meg bekjent er tjuvstart også forbudt i mange idretter, men det er nok ikke mange som mener tjuvstartforbudet skal med i straffeloven…

Anonym
Anonym
15 years ago

Hasjrøyking forverrer/utløser kun schizofreni for de som allerede er disponert for det.

MCM
MCM
15 years ago

Bjørn Magne; den der blir litt vel høyrevridd for min del. Det det funker ikke vet du

«Utfordringen er heller for dem som ikke har økonomisk ryggrad for å finansiere egen helse, også etter at skatter og avgifter er redusert til det minimale. Det er allerede for mange som forsvarer et nettverk for de som faller utenfor. Derfor har ikke Liberaleren et overdrevent fokus på den problemstillingen.

Dersom alle får ansvar for egen helse og egen økonomi, vil et stort flertall av oss vakte oss vel for å overdrive alt fra hasjrøyking til gambling.
«

Fra arkivet