Ukategorisert

Straff som fortjent?

På egen eiendom, alt fra eget forretningslokale til egen kropp, bør det meste være tillatt. Den private eiendomsretten bør ha et sterkt fokus i arbeidet med ny straffelov.

Justisminister Knut Storberget, Arbeiderpartiet, skal innlede på et åpent møte i Tromsø, onsdag 2. mai. Han vil ifølge omtalen av møtet prøve å sette kriminalpolitiske debatter inn i en større sammenheng i forbindelse med arbeidet med en ny straffelov. Noen av spørsmålene som stilles er om det bør bli straffbart å benytte dopingmidler, bør det være tillatt å komme med blasfemiske ytringer og er det behov for strengere straffer?

For Liberaleren står den private eiendomsretten sterkt. Så lenge handlingene ikke krenker andres eiendom skal alt være tillatt. Det skal være lov å putte narkotika i egen kropp, men ulovlig å tvinge andre til bruk gjennom tvang. Det skal være lov å bruke egne penger på hva som helst, så lenge det er skjer helt frivillig fra partene. Det skal være lov å komme med rasistiske ytringer på egen eiendom, for eksempel i eget hus eller på eget nettsted. På privat eiendom skal eieren være sjefen, uten innblanding fra staten.

Arbeidet med en ny straffelov kan bli svært spennende om de som deltar klarer å sette debattene inn i en større sammenheng. Rammen bør være respekten for den private eiendomsretten.

Det er Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og Justis – og politidepartementet som inviterer til møtet på Haakon Scene, Studenthuset i Tromsø. Møtet er onsdag 2. mai klokken 18:30.

Les innbydelsen.

Mest lest

Arrangementer