Ukategorisert

01.mai-manifest og paroler

På arbeidernes internasjonale solidaritetsdag vil Liberaleren også uttrykke solidaritet.

Med alle som er utestengt fra det norske og europeiske arbeidsmarkedet – og ikke med norske arbeidere som beskytter sine privilegier gjennom en restriktiv innvandringspolitikk.

Med utenlandske arbeidstagere som kun har prisen på egen arbeidskraft som forhandlingsfordel – og ikke med norske arbeidere som roper på proteksjonistiske tiltak som lovfestet minstelønn.

Med arbeidstagere i den 3.verden hvis jobb daglig er truet – av norsk og europeisk egoisme og proteksjonisme, gjennom tollmurer og lovfestet beskyttelse av egne produkter.

Med alle som ikke selv kan velge om de vil være organisert eller uorganisert, men tvinges til å være medlem i en statlig arbeidstagerorganisasjon styrt av myndighetene (som for eksempel i Nord-Korea, China og andre såkalt arbeiderstyrte land).

Med alle som risikerer å bli ofre for folkemord i Darfur – fordi den røde kapitalens bidrar til å opprettholde diktaturet i Sudan.

Med arbeidere i Afrika og China som utnyttes av den røde statskapitalismen.

Med alle som har fått sitt nærmiljø ødelagt – for generasjoner – av profitthungring og miljøødeleggende statskapitalistisk industri – i Russland, de baltiske land, Polen, det østlige Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Med alle som ikke nyter godt av de rettigheter vi tar som en selvfølge; retten til å bevege seg fritt, retten til å forhandle om prisen på egen arbeidskraft, retten til å ytre seg fritt, til å selv å velge hvem vi ønsker til å styre.

Våre tanker går til dem som idag er fengslet for sine meningers skyld – i såkalt arbeiderstyrte land som Nord-Korea, China, Vietnam, Laos, og Cuba.

Liberalerens 01.mai-paroler:

Internasjonal solidaritet er å arbeide for åpne grenser – overalt!

Internasjonal solidaritet er å arbeide for å fjerne subsidier, tollmurer og andre hindre mot frihandel.

Internasjonal solidaritet er å engasjere seg mot brudd på menneskerettigheter – overalt!

Mest lest

Arrangementer