Ukategorisert

Glass-pot’en, en konsekvens av totalforbudet

Liberaleren slipper i dag til en anonym skribent som konstaterer at den infamøse «Glass-pot’en» har ankommet landet. Skribenten gir forbudet skylden.

I den senere tid har jeg blitt gjort oppmerksom på at marihuana forurenset med mikrofint silikasten-pulver og oppmalt glassfiber har nådd det norske markedet. Dette er ikke noe nytt i Europa, men det er nytt i Norge, og det er et direkte resultat av totalforbudet mot narkotika. I Norge begynte dette helseskadelige produktet å komme på markedet en gang i februar/mars, og mange bruker det uansett om de er klar over at det er farlig, dersom det ikke finnes noe annet. Det er sannsynlig at noen ikke er oppmerksom på det også, særlig de yngste cannabisbrukerne.

For 3 år siden kjørte franske myndigheter en stor reklame- og holdningskampanje mot cannabis. Samtidig ble det gjort politirazziaer, og det er ikke en ukjent sak at EU har lagt stort press på Marokko for at de skal stoppe sin hasjproduksjon innen 2007. Nesten direkte etter disse aksjonene, begynte denne forurensede cannabisen å komme på markedet i Europa.

At cannabis og annen narkotika er forurenset er ikke noe nytt, men at marihuana tilsettes skadelige pulver for å øke vekten er helt klart noe vi ikke har sett før. Frankrike er det største markedet for cannabis i Europa, og franskmenn røyker mer enn både nordmenn og nederlendere. Allikevel kan franskmenn minimalt om cannabis, siden den ulovlige statusen gjør det til et tabuemne som det til og med ikke er uvanlig å være redd for å diskutere med sin egen lege, i frykt for ikke å få kjøpt forsikringer senere eller uvitenhet om legers taushetsplikt og i redsel for politiet.

Også alkohol har historisk sett vært et problem når det var ulovlig – på 30-tallet i USA og andre steder sank kvaliteten betraktelig. Det høye prisnivået og den restriktive linjen overfor alkohol bidrar også til mange dødsfall på grunn av metanol i Norge hvert år.

Det er ikke tilfeldig at denne cannabisen kommer på markedet etter store politiaksjoner. De som produserer og selger stoffet er ofte veldig utsatte mennesker, ofte uten oppholdstillatelse og pass, og de søker å opprettholde sine inntekter – og skyr ingen midler. Ved å legalisere og formalisere statusen både til de som selger og de som produserer, vil staten kunne kontrollere kvaliteten på produktet, og unngå farlige helseproblemer. I Frankrike er det to beviste tilfeller av alvorlige lungesykdommer, og franske helsemyndigheter har opprettet et eget grønt nummer for folk som har brukt denne cannabisen. Engelske helsemyndigheter har gått ut med advarsel til alle allmenleger.

Men ingen har gått til kjernen av problemet – narkotikaens status som ulovlig. Det at vi ser denne utviklingen nå i Norge, bør være et varsko til alle politikere som tror at forbud løser noe som helst, og en invitasjon til nytenkning.

Problemet med forurensede rusmidler gjelder ikke bare cannabis, men denne nye ekstremt helseskadelige marihuanaen har vært et sjokk for mange, siden cannabis er langt mer vanlig og akseptert enn andre ulovlige rusmidler. Og man lærer ikke i norsk skole at hasj ofte er blandet med andre tilsetningsstoffer. Siden hasjis er brunt og hardt, er det mindre åpenbart at den er forurenset og mindre oppmerksomhet har blitt rettet mot problemet. Nå er det på tide at man tar begge problemene med det samme, og tar liberalisters krav om legalisering på alvor.

Mer om saken på nettstedet til NORMAL.

Fra redaksjonen: Skribenten ønsker å være anonym, men redaksjonen vet selvfølgelig hvem skribenten er.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer