Diverse, Magasin

Pressefrihetens dag

Idag er det pressefrihetens dag. Som kommentaravis på internett er Liberaleren et synlig bevis på pressefrihet. Journalister i andre deler av verden lever langt farligere. Derfor minnes vi idag spesielt Anna Politkovskaya.

Det var FNs generalforsamling som i 1993 proklamerte 03.mai som pressefrihetens dag.
Pressefrihet er en naturlig følge av menneskets medfødte rett til å ytre seg fritt. I FNs menneskerettighetserklærings artikkel 19 er pressefriheten omtalt.

Landene som er best på pressefrihet (2003) var Finland, Island, Nederland og Norge.

Pressefriheten har dårligst kår i Nord-Korea, Burma, Turkmenistan, Eritrea, kommunist-China, Vietnam, Nepal, Saudi-Arabia og Iran. Ifølge Reportere uten grenser lever mer enn 1/3 av verdens befolkning i land uten pressefrihet. De har dermed få eller ingen kanaler til å få gitt uttrykk for misnøye med sitt samfunns ledere.

Den frie tanke og det frie ord er farlige fiender for makthavere som ikke liker et kritisk blikk på hvordan deres makt utøves. Derfor lever journalister farlig. Mange blir drept på jobb. Pressefrihetens dag er derfor en dag å minnes de som er drept i kampen for å utøve det frie ord.

En oversikt over hvordan det står til med pressefriheten i verdens land finner du her. Det finnes også en oversikt over brudd på pressefriheten helt siden 1995, her.

Vi priser oss lykkelig over å leve i et land der pressen tross alt nyter frihet større enn de aller fleste andre steder på kloden. Og uttrykker solidaritet både med mennesker som må leve uten ytringsfrihet, og journalister som ikke fritt kan utøve sitt yrke.

Ytringsfrihet er en medfødt rettighet – som krenkes hver dag.

Mest lest

Arrangementer