Ukategorisert

Høyre-topp provoserer

Frank Jenssen, ordførerkandidat for Trondheim Høyre, forventer å provosere og han provoserer uten tvil.

Det kan bli aktuelt å redusere antall skjenkested eller endre skjenketidene i Trondheim. Endringene kan komme dersom Høyres Frank Jenssen får det som han vil.

Jenssen tenker høyt om skjenkepolitikken i Trondheim i adressa.no. Han kommer med toner vi forventer å høre fra KrF-politikere, ikke fra høyrepolitikere. Jenssen er med på å rive ned hele argumentasjonsrekken de fleste høyrepolitikere har brukt i kommunestyrene i hele landet gjennom mange år.

En liberal skjenkepolitikk er bra for lokalsamfunnene. En liberal skjenkepolitikk kan gi Trondheim konkurransefortrinn i forhold til andre kommuner, ettersom kommunene konkurrer om alt fra rammeoverføringer fra staten til forbrukere som skal benytte tilbudene som næringslivet tilbyr. En liberal skjenkepolitikk bekjemper illegal omsetning av alkohol. En liberal skjenkepolitikk reduserer faren for privatfester og husbråk. En liberal skjenkepolitikk medfører mindre konsum på grunn av høyere priser på alkoholenhetene som skjenkestedene serverer. Dette er argument som politikere fra Høyre ofte bruker i skjenkedebatter. Skribenten har med vilje utelatt punktene om frihet og valgmuligheter.

Liberaleren synes Frank Jenssen og Høyre burde bli mer radikalt i skjenkepolitikken. Jensen burde ha vært en talsmann for liberalisering, gjennom å fjerne bevillingssystemet. Alternativet er økt kommunalt selvstyre der kommunestyrene skal få bestemme tidspunktet for skjenking av øl, vin og brennevin. En liberalisering kan forsvares gjennom å styrke frihetstenkingen samt å styrke eiendomsretten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer