Ukategorisert

Kampen i sentrum blir hard

Norge har ikke lenger et etablert parti på høyresiden. Høyres landsmøte valgte løsninger som vil gjøre staten større.

Det er nesten utrolig at strategene i partiet ikke skjønner at konkurransen i sentrum er enorm. Der ligger allerede Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. SV har nærmet seg sentrum. Det samme har Fremskrittspartiet gjort, selv om det er betydelige forskjeller på SV og FrP. Nå bekrefter Høyre sin posisjon som et sentrumsparti med de ulempene det må medføre. Med så stor konkurranse blir det vanskelig å vinne valg.

Landsmøtet i Høyre gjorde mange skuffende vedtak. Det er deprimerende å gå igjennom de mange landsmøtevedtakene.

Høyre vil ha enorme tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere klimagassutslippene. Partiet ønsker at et nordisk nettverk av høyhastighetstog skal erstatte flytrafikk, uten å tenke på konkurransevridning eller nyttekostnader. Skattebetalerne må få regningen hvis dette skal la seg realisere. Høyre har overbydd Arbeiderpartiet sine klimamål.

Høyre vil styrke offentlig sektor på mange av områdene, fra skattefinansierte skoler til større innsats i omsorgssektoren. Ikke en gang eldrerådene vil Høyre legge ned.

At Høyre også vil satse mer på politiet har Liberaleren allerede vært innom, sist 20. mars 2007. I stor grad betyr mange av vedtakene større statlige utgifter, større stat. Det var veldig lite fokus på hvordan partiet skal jobbe for å øke den individuelle friheten.

Det var vedtak og innlegg på landsmøtet om populære symbolsaker som å privatisere noen tilbud, nedleggelse av fylkeskommunen og å gi borgerne muligheter til å velge på noen av områdene. Det hjelper lite når partiet ønsker at en rekke viktige tilbud skal finansieres med skattepenger, og at hver enkelt av oss i liten grad skal muligheten til å bruke egne penger på skole, helse og pensjon. Det er de samme målsetningene som de andre partiene har. Derfor er konklusjonen at Høyre går til venstre, og befester sin posisjon i sentrum. For å illustrere dette kan vi nevne at Høyre går inn for at ansatte skal ha rett til fridager med lønn for å ivareta omsorg for sine nærmeste, og at det muligens skal være arbeidsgiver som skal betale dette. Ifølge VG er NHO oppgitt over dette vedtaket, og minner naturlig nok om at taket er nådd for hvor mange velferdsordninger bedriftene kan makte å ta på seg.

Høyres landsmøte har ikke gjort det lettere for liberalister å velge Høyre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer