Ukategorisert

Nei, nei og nei

–Fremskrittspartiet ønsker å kutte pressestøtten og i stedet bruke pengene på det frivillige kulturliv. Vi er opptatt av korkultur og kommer til å prioritere det i våre budsjett, sier FrPs kulturpolitiske talskvinne, Karin Woldseth til kor.no.

Liberaleren er så uenig med Karin Woldseth som det er mulig å bli. Det er riktig å kutte pressestøtten. Kutt i offentlige utgifter betyr muligheter for skattelettelser. Å fjerne subsidiene til aviser vil skape like konkurransevilkår mellom de ulike medieaktørene.

Det blir galt å prioritere kultursektoren, også kor som Woldseth slår et slag for. Å prioritere kulturstøtte reduserer muligheten for reelle skattelettelser. Det vil også gi ulike konkurransevilkår i kultursektoren. Også lag, foreninger og organisasjoner konkurrerer. Hvis politikerne gir konkurransefortrinn til sangforeninger, vil det være på bekostning av andre. Politikerne skal konsentrere seg om å gi gode rammevilkår gjennom forutsigbare, vide og generelle rammebetingelser. Gjennom subsidier eller skattefinansierte overføringer bidrar Woldseth og de andre stortingsrepresentantene med å være aktører i et marked politikerne bør holde seg unna.

I tillegg bidrar skattefinansierte overføringer til å holde liv i lag, foreninger og organisasjoner som ikke klarer å leve av egen virksomhet. Det er ikke urimelig at voksne personer betaler for egen hobby. Signalene fra Karin Woldseth bør få liberalistene i Fremskrittspartiet til å rødme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer