Ukategorisert

Gro, du er skummel!

Gro Harlem Brundtland er motstander av både tankefrihet og ytringsfrihet. Det er skummelt at denne dama slipper til i maktposisjoner.

Gro Harlem Brundtland, som 1. mai ble utpekt til FNs spesialutsending på klimaendringer, har holdt en tale til energi- og miljøvernministere som representerer mange av verdens land. I talen kom hun med klare advarsler til dem som fortsatt tviler på om klimaendringer er menneskeskapte. Hun sa at det er uansvarlig, uforsvarlig og høyst umoralsk å stille spørsmål ved dagens situasjon, en uttalelse som Utenriksdepartementet gjengir i en pressemelding.

Norske politikere, både fra regjeringspartiene og opposisjonen, bør ta avstand fra uttalelsen. Det er moralsk riktig å tenke selv. Det er moralsk riktig å komme med ytringer, selv om både tanker og utsagn kan være på kollisjonskurs med Brundtland og det store deler av makteliten mener. Gro Harlem Brundtland fremstår som en totalitær leder fra land mange i Norge ikke liker å bli sammenlignet med.

FN og FN-systemet skal ikke ha monopol på meninger, og sitter absolutt ikke på fasiten til det korrekte standpunktet i enhver sak. Klimaproblematikken er et stridsspørsmål som skal og bør bli debattert på en demokratisk måte. Gro Harlem Brundtland legger ikke opp til en god dialog med å være udemokratisk, frihetsfiendtlig og utrolig bastant.

Liberaleren reagerer, men vi er ikke alene. Også leder i Det Liberale Folkepartiet i Oslo, Inge Simon Thorbjørnsen, er forbannet på Brundtland. I spørsmål til Dagbladets nettprat med Erik Solheim, spurte DLF-politikeren om Solheim delte hennes totalitære innstilling, eller om utviklingsministeren er åpen for at vitenskaplige og politiske stridsspørsmål kan og må debatteres på sivilisert vis?

forumet til Det Liberale Folkepartiet skriver Thorbjørnsen at han nesten ikke finner ord som på parlamentarisk vis karakteriserer utsagnet Brundtland kom med. DLF-politikeren reagerer kraftig på at en tidligere statsminister i et liberalt demokrati, og en høyt profilert FN-sjef, mener det er umoralsk å betvile de politiske autoriteters konklusjoner i saker av alvorlig og altomfattende karakter.

Utviklingsminister Erik Solheim svarte ikke på spørsmålene fra Thorbjørnsen i nettpraten.

Mest lest

Arrangementer