Ukategorisert

NRK videreføres

Regjeringen vil jevnt over videreføre NRK som i dag, og NRK skal også i fremtiden finansieres gjennom kringkastingsavgiften eller NRK-skatten som Liberaleren har omdøpt avgiften til.

I dag godkjente regjeringen St.meld. nr. 30, Kringkasting i en digital fremtid, fra Kultur – og kirkedepartementet. Store deler av meldingen handler naturlig nok om NRK. Regjeringen ser ikke behov for å endre hovedtrekkende i dagens styring av NRK, som er basert på en blanding av regulatoriske virkemidler og eierstyring. NRK skal i stor grad finansieres av skatt, men kan også hente inntekter fra markedet med salg av blant annet sponsorplakater, varer og tjenester. Hovedinntektene skal være fra NRK-skatten.

Trond Giske fremførte ingen bomber på dagens pressekonferanse som ble overført på Odin.no. NRK består, og private aktører som driver gjennom konsesjoner må følge en rekke krav vedtatt politikerne. Ikke spesielt spenstig, men få overraskelser fra statsråd Trond Giske.

Hele meldingen, som er i sosialdemokratisk ånd, kan leses her.

Tags:

Mest lest

Arrangementer