Ukategorisert

Innskrenker den private eiendomsretten

Eieren av et forretningsbygg skal ha full eiendomsrett til bygget, på samme måte som de fleste ønsker full råderett over egen stue, i eget hus.

Planutvalget i Alta kommune er i gang med en prosess med nye skiltvedtekter for Alta. De nye vedtektene blir trolig vedtatt av Planutvalget den 11. juni, skriver Finnmark Dagblad.

Det er så langt Liberaleren kjenner til politisk enighet i Alta kommune om at kommunen skal sette en stopper for det som blir omtalt som skjemmende skilting. Alle parti skal være for å innskrenke den private eiendomsretten kraftig. I fremtiden kan det bli ulovlig å henge opp lyskasser, store skilt, flagg og vimpler. Målet skal være et ryddigere og mer helhetlig sentrum, ifølge kommunearkitekt Linda Nielsen. Det er altså politikerne gjennom vedtak som skal bestemme hva som er ryddig. Det skal kommunen bestemme, til tross for at store deler av bygningsmassen i Alta sentrum eies av private aktører.

I egen stue har alle i stor grad rett til å henge hva som helst på veggene. Vi har stor frihet til å bestemme hvordan lampene skal være. Vi kan bruke de dukene vi mener er best på bordene. I egen stue forventer de fleste av oss full eiendomsrett. Ikke en gang røykeloven har kommet til de private hjem. Det samme prinsippet må gjelde for forretningsbygg. Det er eieren, eller driveren gjennom avtaler med eieren, som må få frihet til å bestemme skilt, flagg og vimpler. På egen eiendom skal det ikke være begrensninger. Om utsmykkingene er estetisk eller ikke skal være klinkende likegyldig for byråkrater og politikere. For øvrig er det ingen som har fasiten på hva som er estetisk.

Alta kommune skal ikke rydde opp i sentrum fordi skiltene er brann – og trafikkfarlig. Kommunen vil rydde opp fordi Planutvalget mener det er stygt med store skilt, flagg, vimpler og bannere. Hvem har gitt politikerne rett til å bestemme hva som er pent og stygt? Eierne bør sette foten ned for detaljreguleringer som kan regulere Alta sentrum i løpet av ganske kort tid.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer