Ukategorisert

Gratulere med dagen

Det har vært fantastiske fremskritt for militærnektere i Norge de siste årene. Det er verdt å markere på Den internasjonale militærnekterdagen.

Liberaleren er motstander av verneplikt. Det betyr at vi er imot både siviltjeneste og førstegangstjeneste. Verneplikt er statlig tvang. Derfor skiller ikke vi de ulike tjenestene.

Færre må i kongens klær
Forsvaret har de siste årene ført en mer liberal praksis når det gjelder den militære førstegangstjenesten. Det er enklere å få fritak. Forsvaret ønsker å benytte seg av de mest motiverte og beste ungdommene. Det er en av de viktigste grunnene til at tallet på antall ungdommer som er inne til tjeneste er kraftig redusert. Effektivisering har ført til at behovet for soldater er redusert, noe som betyr at færre må gjennomføre militær førstegangstjeneste.

Tall fra Vernepliktsverket.

Ulempen er at ungdommene som gjennomfører tjenesten, må bære byrden for hele landet. Det er ikke rettferdig.

Siviltjenesteordningen – store endringer
Siviltjenesteordningen har vært igjennom en revolusjon de siste årene. Tjenestetiden er kraftig redusert. Politiavhør er opphevet. Nå må ungdommer som ønsker siviltjeneste på pasifistisk eller religiøst grunnlag, kun skrive under en erklæring. Alle som skriver under erklæringen, får sin siviltjeneste innvilget.

Tidligere var det ungdommer som måtte i fengsel. De var militærnektere, men ikke motstandere av verneplikt. Dette var personer som ikke fikk innvilget siviltjeneste, men nektet den militære førstegangstjenesten. Tiden med politiavhør var problematisk. Skjemaordningen har heldigvis løst problemet.

Forenklingen for siviltjenesteordningen har ikke ført til flere søknader. Tallet går ned, ifølge Vernepliktsverket.

Det store steget
Det viktigste steget var dommen i Høyesterett fra juni 2006. Høyesterett bestemte at norske ungdommer skulle slippe fengsel for å nekte førstegangstjenesten. Høyesterett fastslo at de fleste som søker om fritak allerede får det på grunn av den liberale praksisen som Forsvaret har ført de siste årene. Høyesterett la også vekt på at dette er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der politikerne ønsker en omlegging til å benytte seg av de mest motiverte og beste guttene og jentene i ungdomskullet. Høyesterett fastslo også at det er galt å fremstille Forsvaret som en attraktiv tjeneste for de få, samtidig som man putter de som ikke møter i fengsel for å virke avskrekkende overfor andre.

Dommen fra Høyesterett har allerede satt sine spor. Det finnes saker der militærnektere, som ikke søkte siviltjeneste, har unngått ubetinget fengselsstraff.

Haken er at dommen fra Høyesterett kun er på første innkallelse til den militære førstegangstjenesten. Som kjent får totalnektere flere innkallelser. Det er fortsatt uvisst hva som skjer i sak nummer to.

Solidaritet
Det har vært betydelig fremgang i Norge. Færre må gjennomføre militærtjeneste, det er enklere å få siviltjeneste og det er mulig å slippe fengsel for å være totalnekter. Ikke alle land kan skryte av dette. Det finnes mange skrekkhistorier, blant annet fra Israel. På Den Internasjonale militærnekterdagen gleder Liberaleren seg over fremskrittene i Norge, men vi viser solidaritet med militærnektere som ikke har det så godt som oss. Hadas Amit i Israel er en av mange som har vår medfølelse.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Geir A. Skjæret
Geir A. Skjæret
15 years ago

Hmm.. hva ville skjedd dersom ingen ville gjennomføre førstegangstjenesten? Rent hypotetisk selvsagt, men tenk tanken…

At noen, av overbevisningsgrunner, ikke øsnker å gjennomføre førstegangstjeneste kan jeg forstå, men at det er greit å nekte siviltjeneste også, DET forstår jeg ikke.

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Anser du dig vara statlig egendom?

Korporal Lustig
Korporal Lustig
15 years ago

Helt enig med Geir. Latskap, kamuflert som politisk oppvakthet, pleier å være en vesentlig årsak til den absolutte nektelsen. Jeg har ennå til gode å forstå hvorfor liberalister er så fanatiske motstandere av at vi skal forsvare vårt land dersom noen vil ta og invadere det. Nå er det snart 17. mai, og jeg er sikker på at det da vil komme en pottesur kommentar fra en politisk drømmer som snakker om hvor forferdelig det er med all denne nasjonalismen og korpsmusikken, og hvor deilig det hadde vært dersom alle grensene ble opphevet, harsjen var gratis, ingen betalte skatt, alle… Read more »

Pleym
Editor
15 years ago

Man nekter siviltejeneste (som militærtjeneste) fordi man ønsker å disponere sin egen tid, egen kropp og egen kompetanse til formål man selv finner ønskelig – mot kompensasjon gjennom frivillig inngått avtale.

Førstegangstjenesten, uansett form, er ikke frivillig.

b
b
15 years ago

«Latskap, kamuflert som politisk oppvakthet, pleier å være en vesentlig årsak til den absolutte nektelsen. Jeg har ennå til gode å forstå hvorfor liberalister er så fanatiske motstandere av at vi skal forsvare vårt land dersom noen vil ta og invadere det.» Om det er politisk/religiøs overbevisning, frykt for å bli skadet, eller rett og slett latskap har ingenting og si. Så lenge individets frihet krenkes er grunnen til militærnekting ubetydelig. Liberalister er ikke motstandere av at vi skal forsvare landet vårt. De soldatene som skal forsvare landet skal derimot ha retten til å velge selv om de vil være… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Hurra for B! Helt enig, dersom vi skal pprettholde verneplikten – og det mener jeg gode grunner taler for – bør kompensasjonen tilsvare god statslønn, pluss evt. risikotillegg slik som soldater på utenlandsoppdrag får. Gi soldatene 400.000 i året. Da trekker vi nok til oss fler motiverte folk, samtidig som lønna i seg selv kanskje vil motivere noen. Dessuten kan man vurdere andre gulrøtter, slik at f.eks. de som avtjener militærtjeneste får fortrinnsrett til visse typer utdannelser og stillinger.

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Ja du, Knudsen. Då blir det i alla fall extremt tydligt att soldater är statens lakejer.

Mvh,
f.d. menige Sjöberg i svenska statens armé

Fra arkivet