Ukategorisert

Si ja til felles ekteskapslov!

Du kan si ja til en felles ekteskapslov gjennom å skrive under oppropet som Trond Wathne Tveiten har startet.

Liberaleren er verdiliberal. Vi synes det er positivt med alle forhold inngått i frivillighet mellom samtykkende mennesker. Om det er motsatt kjønn eller samme kjønn, og om det er to eller flere i forholdet, er oss revnende likegyldig. Det ideelle hadde vært at politikerne ikke regulerte samliv i lovverket, men det er foreløpig et urealistisk ønske. Derfor har vi støttet en felles ekteskapslov, eller en legningsnøytral ekteskapslov som redaktør Per Aage Pleym Christensen kalte loven i artikkelen ”Felles ekteskapslov – endelig?”.

16. mai kom meldingen om at Barne- og likestillingsdepartementet sender forslaget om felles ekteskapslov ut på høring. Forslaget innebærer at det blir én ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

Liberaleren anbefaler leserne å signalisere for politikerne at tiden er overmoden for en ny ekteskapslov. Skriv under på oppropet.

Mest lest

Arrangementer