Ukategorisert

Snokeren Carsten O. Five

Regjeringen ønsker at alle skal kikkes i kortene, med velsignelse av redaktør Carsten O. Five.

Regjeringen ønsker at pressen skal få utlevert fullstendige skattelister. Endringene får konsekvenser for skattelistene som legges ut til høsten, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Carsten O. Five, redaktør i Kommentar.no, jubler. Han synes det er bra at skattelistene gjøres lettere tilgjengelig til glede for snokere, Carsten O. Five, sosialister, sosialdemokrater og kriminelle. Det er betenkelig at misunnelsen er så stor hos en kjent redaktør og hos regjeringen.

Liberaleren tror at folk flest og Carsten O. Five vil reagere hvis uvedkommende kikker inn i våre vindu, lytter på våre telefonsamtaler eller får snusen i våre kontoutskrifter. Mange ønsker et sterkt personvern. Likevel godtar vi snoking i inntekts- og formuesforhold. Kristin Halvorsen har aldri lagt skjul på sin misunnelse ovenfor personer som tjener penger. Mer overraskende er det at O. Five forsvarer regjeringen sterkt på dette punktet. Carsten O. Five, du er en snoker!

Liberaleren mener det er forkastelig at opplysninger den enkelte er pliktig til å levere inn skal kunne brukes til underholdning i pressens ti-på-topp-lister og legges ut i søkbar form på internett. Formålet med innleveringen av personlige økonomiske opplysninger endres uten at den det gjelder får anledning til å samtykke til det. Dette strider mot sentrale personvernsprinsipper. At skattelistene til og med kan være misvisende gjør ikke saken bedre. Både regjeringen og Carsten O. Five gjødsler misunnelsen, og det burde være et tankekors for Kommentar.no som utgir seg for å være et organ for et systemskifte i misunnelseslandet Norge.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Sand
15 years ago

Åpenhet om skatten er faktisk en viktig liberal verdi. Hovedsakelig fordi det gir folket mulighet til å vurdere hvorvidt de oppfatter sin personlige beskatning som rettferdig målt mot andre borgere. Og åpenhet om statens inntekter – hvem som betaler inn til staten bør jo bli bejublet av liberalere. I fleste land er også et åpent skattesystem et av de mest effektive våpene mot «svarte» penger, om det er skattesvindel eller korrupsjon. Eksempelvis har korrupsjonen i Bulgaria sunket betraktelig etter at alle embetsmenn måtte oppgi sine skattetall offentlig. Da ble det fort en litt for vanskelig å forklare hvorfor man med… Read more »

coz
coz
15 years ago

heldigvis er ikke verden svart-hvit, så det går an å gjøre betydelig innsats mot korrupsjon uten at vi trenger å lempe så mye på personvernet.

er for offentligjøring, rett og slett fordi jeg er nysgjerrig og det faktum at min lønn og formue er så gjennomsnittelig at den vekker ingen interesse uansett 😛 Ingen brennende ideologi bak valget mitt,sry folkens.

Vidar
Vidar
15 years ago

Synes min økonomi burde være min sak og ingen andres. Finner hele denne offentliggjøringen svært unødvendig og ubehagelig. Det er 99% underholdning og sladder, og 1% angiveri basert på tynne antagelser. Er det ikke statens ansvar å sørge for at det ikke blir skattefusk? Hvis fusk er et så stort problem som mange kanskje mener så bør staten sette inn mer ressurser på å fange opp slikt, ikke basere seg på misunnelse og angiveri blant naboer og venner. For øvrig er det forkastelig av Liberaleren å ikke ta avstand fra folk som snyter på skatten. Sivil ulydighet er i mine… Read more »

Stig
Stig
15 years ago

Kanskje vi skulle begynne å offentliggjøre trygdemappene også, fordi det gir folket mulighet til å vurdere hvorvidt de oppfatter sin personlige trygd som rettferdig målt mot andre borgere. Og åpenhet om statens utgifter – hvem staten betaler ut til bør jo bli bejublet av liberalere.

Fra arkivet