Ukategorisert

Kjære politikere – dette er for dumt!

Statlig eierskap kan føre til egenfavorisering som medfører skjev konkurranse. Vinmonopolets rolle i Norge er et godt eksempel på noe som kan betegnes som galskap!

Vinmonopolet.no får du informasjon om alkohol, også informasjon som kan betegnes som reklame. På polets nettbutikk kan du bestille sprit. Flaskene kan leveres på døren til en del av borgerne i Norge. Private aktører har ikke de samme rammevilkårene, ikke på noen måte. Ringnes ble truet med tvangsmulkt av Sosial- og helsedirektoratet om de beskrev ølsmak på nettstedet sitt. Dette er ikke en nyhetssak ettersom det er velkjent at Vinmonopolet driver etter unntak i alkoholforskriften.

Det er iOslo.no som kan fortelle at Ringnes ble truet med sanksjoner om nettstedet ikke ble redigert. En kjent ordning, en kjent problemstilling, men fullstendig galskap når forskjellene mellom det statlige selskapet og private aktører kommer på trykk og blir sammenlignet på en ordentlig måte. Det må finnes politikere som reagerer på denne voldsomme forskjellsbehandlingen?

Liberaleren er for en sterkt begrenset statsmakt der den statlige virksomheten er begrenset til kjerneoppgavene. Næringsvirksomhet skal ikke være en av statens oppgaver. Det betyr at vi er imot Vinmonopolet, en ordning som har bred oppslutning i Stortinget. Hvis målet er å ta sosialpolitiske hensyn, kan politikerne gjøre dette på andre måter enn gjennom monopol.

Når staten vedtar lovene og pålegger skatter, er det svært uheldig at staten også er aktør gjennom eierskap. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår og ordninger det er vanskelig å forstå på en god måte. At Vinmonopolet.no får drive med reklame og salg på nettet, mens Ringnes og andre aktører blir nektet å skrive om smaker eller å vise skum, er et klart eksempel på at dette er galt, så galt som det er mulig å få det.

På skribentens favorittliste i nettleseren er det flere adresser til aktører som har hjemmesider som bryter med retningslinjene til Sosial- og helsedirektoratet. Det betyr at Ringnes ikke er alene om å utfordre regelverket. Mange bryter reglene, og skribenten håper det er bevisste handlinger fra aktører som omsetter alkohol.

Ringnes har endret sitt nettsted slik at de i dag driver i tråd med ønskene fra Sosial- og helsedirektoratet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer