Ukategorisert

Regjeringens spillpolitikk

I dag presenterte kultur – og kirkeminister Trond Giske regjeringens spillpolitikk. Det ble gjort på en pressekonferanse som ble overført hos NRK.

Prinsippene for regjeringens politikk på dette området gjør ikke Liberaleren spesielt lykkelig. Regjeringen vil innskrenke personlig frihet, redusere eiendomsretten, skape ulike konkurransevilkår og bruke penger på hjelpelinje, forskning og tilsyn. Grunnen til at Giske denne gangen ikke kan beskyldes for å bruke skattefinansierte penger, er at han kan bruke inntekter fra spill til såkalte hjelpetiltak. Staten får monopol og dermed også betydelige inntekter. Monopol og monopol fru blom. Spill i det svarte markedet vil ikke forsvinne selv om regjeringen har lansert sine prinsipp for spillpolitikken. Omsetningen på illegale spilleklubber og på internett vil øke på grunn av restriksjonene som regjeringen legger opp til.

Regjeringens spillpolitikk
regjeringen.no ligger punktene som skal danne grunnlaget for regjeringens spillpolitikk.
-Alle gevinstautomater av dagens type forbys fra 1. juli 2007
-Felles strenge nasjonale regler for spill
-Forbud mot spill som skaper problemene dagens automater har medført
-Kraftig innstramning av regelverket for godkjente spill på terminalene
-Opprettholdelse av hjelpelinje, forskning, tilsyn
-Rask endring av eventuelle negative utslag
-Gjennomgang av spillpolitikken etter at man har fått erfaring
-Vurdere tiltak mot nettspill
-Gradvis innføring av Norsk Tippings spillterminaler fra 1. januar 2008. Ingen tvang: dersom det i en kommune ikke er noen som ønsker å inngå avtale med Norsk Tipping om spillterminaler, blir det ikke spillterminaler i disse kommunene

Mest lest

Arrangementer