Ukategorisert

Eier må bestemme!

Hadde politikere i kyst-Finnmark fått muligheten, ville de gjennom å bruke lovverket ha sørget for at eier av en bedrift ikke fikk organisere driften slik eier mener er best.

Det har vært en interessant debatt i kyst-Finnmark den siste uken. Regionavisen Finnmark Dagblad har et styrevedtak om å legge ned kontoret i Honningsvåg. Gjennom omorganisering skal avisen styrke Alta-satsingen.

Først ute med å kritisere styret var ordføreren i Nordkapp, Ulf Syversen, Arbeiderpartiet. Han var kritisk, og mente Finnmark Dagblad ikke ville være kystens avis om nedleggelse av Honningsvåg-kontoret ble en realitet.

I dagens utgave av Finnmarksposten var styrelederne i Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp SV imot nedleggelse, og kommenterte styrevedtaket gjennom leserinnlegg i lokalavisen.

De politiske reaksjonene viser hvor lite respekt politikerne har for den private eiendomsretten. Det er Finnmark Dagblad som må få bestemme egen drift, med de ulempene og fordelene dette medfører. Skribenten er ikke i tvil om at lokalpolitikerne ville ha brukt lovverket for å unngå nedleggelse av Honningsvåg-kontoret, dersom politikerne hadde en slik mulighet.

Hvis Ulf Syversen som privatperson var avisens eier, er skribenten rimelig sikker på at han ville ha reagert dersom politikerne blandet seg inn i hans drift. Eier skal ha en soleklar rett til å ta strategiske valg for egen bedrift, slik Finnmark Dagblad har gjort.

Det har også vært en grasrotaksjon for å hindre at Finnmark Dagblad legger ned Honningsvåg-kontoret. Ifølge Altaposten har det vært en sms-aksjon i Nordkapp for å få folk til å si opp abonnementet dersom styret står fast på sitt vedtak. Forbrukermakt har ikke Liberaleren noe imot. En slik aksjon er langt mer å foretrekke enn politisk innblanding. Forbrukerne skal ha frihet til å velge produkter, en frihet som også medfører retten til ikke å kjøpe Finnmark Dagblad.

Om styret frykter politikere, forbrukerboikott eller egne ansatte skal være usagt, men styret i Finnmark Dagblad har bestemt at saken skal opp på neste møte. Kanskje med et annet resultat. Uansett er det skremmende holdninger politikerne har vist den private eiendomsretten. Eier må få bestemme egen drift, med de negative og positive konsekvenser dette medfører.

Tags:

Mest lest

Arrangementer