Ukategorisert

Tron Øgrim (1947 – 2007)

Tron Øgrim er død, 59 år gammel. Han var hjernen bak SUF (m-l) som i 1969 brøt med SF (SVs forgjenger) og ble den sterke mann i AkP (m-l) da partiet ble dannet i 1973.

Tron Øgrim hadde Mao Tse-tung og Pol Pot som politiske idealer, og arbeidet via AKP (m-l) for å innføre proletariatets diktatur i Norge – gjennom væpnet revolusjon.

Gjennom mange år på 1960-og 70-tallet var Tron Øgrim den dominerende skikkelsen på den udemokratiske politiske venstresiden i Norge. Hans arbeid, metoder og innflydelse er skildret i flere bøker, blant annet Finn Gustavsens «Kortene på bordet» (1979), og Hans Petter Sjølis «Mao min Mao».

Det er satt igang et eget prosjekt om å kartlegge ML-bevegelsens historie, og AKPs politiske prosjekt er flere ganger de siste årene satt under debatt. Blant annet av Gerhard Helskog og TV2 i 2001, og av Bernt Hagtvet i Dagbladet i 2003.

Tron Øgrim gjorde det klinkende klart at han ikke ville be om unnskyldning for noe som helst.

Det er ingen grunn til å sørge over at Tron Øgrim aldri fikk makt til å gjennomføre sitt politiske prosjekt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer