Ukategorisert

Godkjent, uten din godkjennelse?

Norge har en dårlig valglov, noe en del personer har merket denne våren. Du kan være oppført som kandidat til høstens valg for et parti du misliker, men det er vanskelig å få fritak.

Mange kommuner har lagt partienes lister ut for offentlig ettersyn. Kommuner som ennå ikke har gjort dette, vil gjøre det relativt raskt. I flere kommuner har noen parti ført opp kandidater uten samtykke. Skrekkeksemplet er fra Sarpsborg, der Kristent Samlingsparti hadde en person på sin liste som er død..

Det er i levende livet vanskelig å få fritak fra å stå på en liste. Grunnen er at valg ikke bare regnes som en rett i Norge, men også en plikt.

Ifølge valgloven har følgende personer rett til fritak for valg til kommunestyre og fylkesting:
-den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret de siste fire år
-den som har rett til fritak etter andre lover
-den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av,
-den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet

Politikerne har en jobb å gjøre for å reformere valgloven og valgsystemet. Det skal være en frihet å ikke stille til valg. Eksemplene fra Sarpsborg er direkte motbydelig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer