Ukategorisert

Foss hadde rett

Dagens renteøkning fikk skribenten til å tenke på debatten som daværende finansminister Per Kristian Foss hadde mot Kristin Halvorsen i august 2005.

Debatten var en del av valgkampen foran stortingsvalget, der Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sikret seg dagens regjeringsposisjoner.

I debatten påpekte Foss økt rente med rødgrønn regjering. Han la frem et regnestykke om økt offentlig forbruk, økte skatter og mer bruk av oljeinntektene for å finansiere en større stat. Foss sine verste spådommer har ikke gått i oppfyllelse fordi SV blir holdt i ørene av Arbeiderpartiet, men han fikk likevel rett på det viktigste punktet. SV-politikk gir økt rente og kan være en fare for bedrifter og arbeidsplasser i privat sektor.

Per Kristian Foss v Kristin Halvorsen 1-0

Nei, Liberaleren forsvarer ikke Høyre. Renten ville ha økt dersom Per Kristian Foss fremdeles var finansminister. Også han forsvarer et betydelig offentlig forbruk av skattefinansierte penger.

Tags:

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Børge Svanstrøm Amundsen
14 years ago

Solvik: Dette er tull.

Økte renter er et resultat av den monetære politikken hvor fravær av en objektiv pengestandard muliggjør inflatering gjennom eksempelvis billige boliglånlån (lav rente). Sentralbanken hever renten i et forsøk på å hindre prisstigning (prisstigning er ikke inflasjon – det er en konsekvens). Både høyre- og venstresiden omfavner denne monetære modellen og resulatetet med Høyre i regjering ville vært akkurat det samme.

Simon
14 years ago

Foss var den som lovte skattelette, og deretter DOBLET beskatningen på aksjeinntekter.

Jeg foretrekker nesten en reell sosialist som Halvorsen fremfor dette som kaller seg Høiremænd.

A.
A.
14 years ago

En skal ikke være et finansanalytisk talent for å kunne forutse at styringsrenten ville ligge på ca. 2 pst. høyere i dag enn hva den var under valgkampen. «Alle» sa at renta ville gå opp fra det historisk lave «2-tallet» som renta lå på da.

Derfor må en denne gang innrømme Halvorsen & Co. «bad timing». Noe det ikke var den gang Gro overtok etter Kåre. Da ble det bare «bad» !

Børge Svanstrøm Amundsen
14 years ago

Solvik: Jeg burde ha lest linkene først – i etterkant ser jeg poenget ditt.

Herregud
Herregud
14 years ago

Solvik, du driter deg ut. Renteøkningene har ingenting med Halvorsen å gjøre. Selv om revidert har blitt karakterisert som noe ekspansivt, er det verdt å lese HELE konklusjonen som analytikerne i f.eks DnB-NOR Markets kommer det. Der legges det vekt på at Kristin har en minimal del av skylda for renteøkningene. Harald Magnus Andreassen, en av norges fremste økonomer, har påpekt at den rød-grønne regjeringen har hatt en tilnærmet «nulleffekt» på renten. Men Solvik vet vel bedre? Du er om ikke annet i «godt» selskap…Jan Tore Sanner (norges største vits av en hobbyøkonom), bruker renteoppgangene for alt de er verdt.… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

Om debatten er smålåten føles nok ikke 10 renteøkninger på rad siden bunnen ble nådd som spesielt smålåtent.

Mange av SVs velgere må føle seg lurt. Kristin Halvorsen er intet alternativ.

Herregud
Herregud
14 years ago

Pleym: Du må gi Gro noe rett i at «alt henger sammen med alt.» Vi har hatt en unormal lav rente gjennom flere år, at denne nå heves til et mer normalt nivå bør ikke overraske noen. Pga.Kina-effekter og østeuropeisk arbeidskraft, har inflasjonen lenge vært rimelig lav, sammenlignet med den kraftige økonomiske veksten. Det vi ser nå er at inflasjonen er i ferd med å tilta, og siden pengepolitikken virker med et tidsetterslep, er Norges Bank nødt til å reagere. Du kan si at vi lenge har fått en bonus gjennom globaliseringen, i den forstand at inflasjonen har vært unormal… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Jaja alt henger sammen med alt, men noe er vesentlig mens annet er uvesntlig. Kristin og venstresida kan delvis lastes for høyere rente. Om en bestemmer at Xkr oljepenger skal brukes til offentlig forbruk, vil 100% av disse pengene bli brukt. Om en bestemmer at Xkr oljepenger skal brukes til skattelettelser vil privatpersoner spare en andel av disse pengene. Isolert sett skaper oljepenger som brukes til offentlig forbruk høyere rente enn det disse oljepengene ville ha skapt om de ble brukt til å redusere skatter og avgifter istedenfor. Ved å bruke oljepenger til å redusere skatter og avgifter kan en… Read more »

Herregud
Herregud
14 years ago

….om oljepenger brukes til skattelette, gir dette sterke insentiver til økt privat konsum. Disse tiltakene må derfor gå hånd i hånd med økt privat sparing. Og hvordan skal man stimulere til sparing dersom renten holdes på et unaturlig lavt nivå? Det ser ut til at du tar for gitt at skattelette fører til sparing, og ikke konsum.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Tar det for gitt at EN ANDEL av skattelettelsene vil bli brukt til sparing. Er rimelig sikker på at at både sunn fornuft og empiri støtter denne antagelsen. Bare en liten andel er nok til å gi redusert rentepress. I tillegg reduserer den magiske multiplikatoreffekten rentepresset mer en hva som er intuitivt. Hvordan skal man stimulere til sparing dersom renten holdes på et unaturlig lavt nivå? En mulighet Bruke enda mer oljepenger til skattelettelser… slik at renta kommer opp på f.eks samme nivå som den ville ha kommet opp til om en mindre andel av oljepengene hadde blitt brukt til… Read more »

Per
Per
14 years ago

Voodoo-king, du har 100% rett og det er en sann fryd å lese det du skriver.

Det er forfriskende å se at ikke ALLE har blitt hjernevasket av sosialdemokratiet. Og nettopp derfor er Liberaleren et av de faste stoppestedene på webruten…

Herregud
Herregud
14 years ago

Hm, blir litt forvirret her: Var ikke poenget til Solvik at Kristin har fått renten opp? Voodoo-king argumenterer for et annet forslag som vil få renten opp, noe vedkommende er i sin fulle rett til å gjøre. Hvorvidt man ønsker å satse på offentlig sektor kontra privat konsum, er et politisk valg, og ikke noe samfunnsøkonomien kan svare på. Men poenget til Solvik, og som Pleym backet han på, var at disse renteøkningene er ubehagelige og at det er Kristin sin feil. Jeg kan fremdeles ikke se at Voodoo-king sitt forslag ikke fører til høyere rente, det eneste vedkommende argumenterer… Read more »

Børge Svanstrøm Amundsen
14 years ago

Voodoo King: «Alle sparer ikke bare i bank. Når renta er lav stimuleres folk til å spare i aksjer og bolig.»

Det er nok ikke slik. Bankene låner ikke ut oppsparte midler – det er nye penger som settes i sirkulasjon – inflasjon kalles dette. Det er følgelig ikke sparing, men forbruk av verdier som enda ikke er produsert. Dette bidrar til at pengeverdien faller og den prisstigning vi har sett i bolig samt den oppgangen vi har hatt på børsen er i realiteten luft – en illusjon.

Inflasjonens luftspeiling:
http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=173

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Børge, skjønner ikke helt logikken din i den siste kommentaren din. Trodde det var umulig å spise en pizza som enda ikke er produsert. At inflasjon er et pengepolitisk fenomen er jeg helt enig med deg i, men på lang sikt. Inflasjon er jo egentlig bare en skjult skatt. Utvider f.eks sentralbanken pengemegden over tid med 6.5% årlig mens den økonomiske veksten er på 4% årlig får vi en årlig inflasjon over tid på 2.5%. Utvidet pengemengde – Økonomisk vekst = inflasjon. Inflasjonsmålet og den økonomiske veksten setter begrensninger på hvor mye penger sentralbanken kan trykke, eller med andre ord… Read more »

Børge Svanstrøm Amundsen
14 years ago

Voodoo-king: «Børge, skjønner ikke helt logikken din i den siste kommentaren din. Trodde det var umulig å spise en pizza som enda ikke er produsert.» Vel; la oss kalle fenomenet for «lånefinansiert sparing» – det burde illustrere selvmotsigelsen 😉 «At inflasjon er et pengepolitisk fenomen er jeg helt enig med deg i, men på lang sikt.» At tidshorisonten er lang hva gjelder utslag av negative konsekvenser betyr ikke at kortsiktige og illusoriske positive effekter er å anse som en bra ting – «veksten» veier ikke opp for de negative konsekvensene og summen blir totalt sett negativ. «Inflasjon er jo egentlig… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Interesang lesning 🙂

Seide
14 years ago

«Interesang lesning :)»

Absolutt enig. Men trodde da inflasjon var definert som en «økning i prisnivået». I og med at når de måler inflasjon er det nettopp dette de gjør.

Fra arkivet