Ukategorisert

Sjokktall

Blant 150 personer som ble spurt, er det kun 52 prosent som vil at kommunestyret skal oppheve ølmonopolet og tillate ølsalg i butikkene.

Det er Synovate MMI som har utført spørreundersøkelsen for Handelens ølsalgsråd, skriver avisen Sagat under vignetten Kautokeino-nytt.

Spørreundersøkelsen viser at 70 prosent av mennene er for butikksalg, mens kun 33 prosent av kvinnene ønsker en liberalisering velkommen. Ordføreren er enig med mindretallet, og mener flertallet i kommunestyret ikke vil endre de alkoholpolitiske retningslinjene. Dermed er det mye som tyder på at Kautokeino-borgerne ikke får muligheten til å kjøpe øl i butikker i tiden som kommer. Et lite råd fra Liberaleren til de ikke-sosialistiske partiene i Kautokeino, er at dette bør være en av flere gode saker i den kommende valgkampen.

Til tross for rådet for den kommende valgkampen, er skribenten rimelig overrasket over det knappe flertallet for butikksalg av øl. I Liberalerens redaksjon, noe leserne merker, ønsker vi å legalisere narkotika, ta bort bevillingsordningen for alkohol, fri innvandring og sterk reduksjon av skatter og avgifter for å nevne noen saker. For oss er fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital en selvfølge. Vår bakkekontakt med virkeligheten er begrenset dersom tallene fra Kautokeino er reel for Norge som land. At kun 52 prosent av befolkningen ønsker et litt mer friere samfunn, er katastrofetall. Skribenten er i sjokk!

Kautokeino er i dag en av ti kommuner som fortsatt har et ølmonopol. Det betyr at utviklingen på dette området tross alt går i riktig retning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer