Ukategorisert

Skatteunndragelser kan forsvares

Det bør være en soleklar rett for alle å forvalte egne penger.

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg mot skatteunndragelser. Utvalget skal ledes av lagdommer Ellen Mo, og vil levere sin utredning og sine forslag innen 1. oktober 2008, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Skribent Bent Johan Mosfjell har for lengst lansert kampanjen Svart arbeid. Kampanjen er viet til bekjempelsen av det som Mosfjell kaller statlig, organisert kriminalitet. Kampanjen har en målsetning å gi både ideologisk argumentasjon mot skatt og praktiske tips for å gjemme seg og sitt fra de kriminelle landeveisrøverne. Regjeringens kamp mot skatteunndragelser, kan gi kampanjen en opptur i et samfunn der eiendomsretten til egne penger står svært lavt i kurs hos politikerne.

Regjeringen ønsker at utvalget skal gå skikkelig til verks. Utvalget har fått beskjed om å gå grundig inn i potensialet for unndragelser, både det trusselbilde som kan skisseres i dag, og det forventede, framtidige trusselbilde som følge av antatt samfunnsutvikling. I dette ligger en grundig analyse av årsaker til og metoder for ulike typer unndragelser.

Les mandatet for Skatteunndragelsesutvalget.

Liberaleren har ikke tenkt å ønske verken regjeringen eller Skatteunndragelsesutvalget lykke til i kampen mot retten til å beholde egne penger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer