Ukategorisert

Skatteunndragelser kan forsvares

Det bør være en soleklar rett for alle å forvalte egne penger.

Det ble i statsråd i dag oppnevnt et utvalg mot skatteunndragelser. Utvalget skal ledes av lagdommer Ellen Mo, og vil levere sin utredning og sine forslag innen 1. oktober 2008, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Skribent Bent Johan Mosfjell har for lengst lansert kampanjen Svart arbeid. Kampanjen er viet til bekjempelsen av det som Mosfjell kaller statlig, organisert kriminalitet. Kampanjen har en målsetning å gi både ideologisk argumentasjon mot skatt og praktiske tips for å gjemme seg og sitt fra de kriminelle landeveisrøverne. Regjeringens kamp mot skatteunndragelser, kan gi kampanjen en opptur i et samfunn der eiendomsretten til egne penger står svært lavt i kurs hos politikerne.

Regjeringen ønsker at utvalget skal gå skikkelig til verks. Utvalget har fått beskjed om å gå grundig inn i potensialet for unndragelser, både det trusselbilde som kan skisseres i dag, og det forventede, framtidige trusselbilde som følge av antatt samfunnsutvikling. I dette ligger en grundig analyse av årsaker til og metoder for ulike typer unndragelser.

Les mandatet for Skatteunndragelsesutvalget.

Liberaleren har ikke tenkt å ønske verken regjeringen eller Skatteunndragelsesutvalget lykke til i kampen mot retten til å beholde egne penger.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Børge Svanstrøm Amundsen
14 years ago

Det hevdes at eiendomsretten står sterkt i Norge, men jeg er av den stikk motsatte formening. Det er riktig at man får eie sin kropp og sine produksjonsmidler, men dette hjelper så forbannet lite når man i liten grad har eiendomsrett til resulatetet av sin innsats.

Seide
14 years ago

«Det er riktig at man får eie sin kropp »

Vet ikke helt hvor du har vært i det siste, men retten over å disponere sin egen kropp blir akkurat i dette øyeblikk inndratt.

Ann
Ann
14 years ago

Jeg lurer på hvordan de organiserer ting i samfunn hvor ingen betaler skatt? Der må man helt sikkert betale bompenger for å bruke bilveiene. Men må man også betale bompenger for å bruke fortauene? For noen må jo betale for at fortauene legges. Eller baserer man seg på veldedighetsfortauer? For man kan jo ikke ta penger fra bilvei-bompengekassen for da subsidierer jo bilistene fotistene?

Roger Moen
Roger Moen
14 years ago

Brukerfinansiering av for eksempel veier er da ikke noe problem. Med privat bygging og drift av veier, vil nok bompenger bli en utbredt løsning, ja, men det er god ting at brukeren betaler direkte for den varen/tjeneste han/hun benytter seg av. Jeg ser også for meg at næringslivet gjerne blir med og finansierer veier, ettersom de er avhengig av gode kommunikasjonsmidler. Når det gjelder fortau, så er jeg overbevist om at eksempelvis butikkeiere gladelig delfinansierer dette. Fortau vil gjøre butikkene lettere tilgjengelige og føre til økt omsetning for butikkene. Altså en klar vinn-vinn-situasjon.

Ann
Ann
14 years ago

Men da må jo næringslivet betale en form for ekstra fortausskatt? Eller gjelder skattefritaket bare lønnsmottagere?
I tillegg trenger man fortau og sykkelvei/felt også der hvor det ikke er butikker. Altså kommer man ikke utenom delvis bompengefinansiering av disse?
Når det er sagt, så hadde ikke jeg hatt noe imot å betale for å benytte sykkelveier og fortau, hvis disse var i topp stand med ny asfalt, med eiketrær som ga skygge langs det hele, med blomster og benker innimellom, og gasslamper som lyste opp om kvelden.

Roger Moen
Roger Moen
14 years ago

Null skatt betyr null skatt. Altså ingen skatt for noen i det hele tatt. Bygging av fortau vil være nødvendig overalt. For at det skal være attraktivt å bruke veien må den være trygg og ha få ulykker. Derfor vil fortau være et gode som lett vil finansieres.

Uansett ser jeg ikke poenget med å henge seg opp i noe så banalt som fortau.

Tom Peng Pung
14 years ago

1)
Jeg vil ha monopol på veien mellom Oslo og Trondheim.
2)
Bompenger Oslo – Trondheim, en vei, kr 10 000,-.
3)Skuddpremien på den idioten som stiller grunn til disposisjon for alternativ veitrase = kr 10 000 000,-.
4)
Jeg vil ha monopol på å være politi, påtalemyndighet, aktorat og dommer. Alle saker løses til din fordel for høystbydende, minimumprisk kr 100 000,-.

Forøvrig lurer jeg på hvilken jævla barnehage det er som har glemt å slå av PC’ene nå igjen.

Seide
14 years ago

«Jeg vil ha monopol på å være politi, påtalemyndighet, aktorat og dommer. »

Her er vel egentlig den store skillen mellom liberalister og anarkister. Den ekstreme liberalistfløyen mener at man ikke trenger noe annet enn de gruppene som ivaretar enkeltindividets rettigheter; nemlig forsvar, politi og rettssystem. Disse skal verne om eiendomsretten og ytringsfriheten. Resten er opp til individene selv.

Reidar
14 years ago

Det rare er at folk flest gjennom mange år har blitt manipulert til å se på unndragelse av skatt på eget arbeid som tyveri fra staten!

Å tilrane seg skatt på enkeltindividers arbeidskraft er å anse som slaveri og følgelig støtter jeg kampen for såkalt svart arbeid.

Det samfunnet trenger av penger for nødvendig virksomhet burde komme fra direkte skatter for bruk av varer og tjenester og fra næringslivet. Alt annet burde fjernes og stat og kommune reduseres drastisk i størrelse og virksomhet.

Simon
14 years ago

> Forøvrig lurer jeg på hvilken jævla barnehage det er som har glemt å slå av PC’ene nå igjen.

Det er forbausende hvor vanskelig det ser ut for sosialister flest å oppføre seg som folk. Den figuren har bare fjollete utsagn, og avslutter med personangrep. Det er lite nyttig å ha slike folk til å kommentere.

herregud
herregud
14 years ago

Simon: Apropos modenhet og folkeskikk, det er også rimelig barnslig å beskylde folk for å være sosialister, bare fordi de ikke går god for argumentene til ekstremliberalistene.

Simon
14 years ago

Nei, det er relevant. «Argumentene» er en parodi, og har ingen sammenheng, hverken med virkeligheten eller med hverandre.
Det er kun en gruppe som «argumenterer» på denne måten.
Det er i og for seg akseptabel, dersom det fremsettes i en tilnærmelsesvis høflig form. Men når det kommer som ovenfor er det ingen grunn til fintfølelse.

Fra arkivet