Ukategorisert

Løsningen på tvangsekteskap

Det er på tide med en liberal løsning på tvangsekteskapsproblematikken.

Den vanligste grunnen til at disse ekteskapene inngås er at de er en inngangsbillett for å kunne innvandre til Norge. Det er derfor trist at ingen går til kjernen av problemet og forsvarer den liberale løsningen.

Dersom grensene ble åpnet, ville det ikke være nødvendig med slike ekteskap og vips så er problemet fjernet eller i hvert fall sterkt redusert.

Hvorfor skjer ikke dete da? Hvorfor åpnes ikke grensene? Hvorfor ofres de unge kvinnene? Fordi en sosialistisk innvandringspolitikk der regjeringen bestemmer hvor mennesker skal bo, har tverrpolitisk enighet. Denne statlige reguleringen og inngrepet i individets frihet har full oppslutning fra alle politiske partier fra RV til FrP samt alle fremtredende samfunnsdebattanter.

Liberalister som oss på Liberaleren vet at statlige reguleringer ikke fungerer og har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Mennesker tilpasser seg begrensningen og gjør alt for å omgå dem. Tvangsekteskap og jukseekteskap er en slike løsninger på en politisk krenkelse.

I stedet for å gå til kjernen og fjerne begrensningen på individets frihet, brukes problemet til å begrunne ytterligere begrensninger for menneskene. Resultatet er nok en diskriminering av unge mennesker.

Hvorfor ikke prøve frihet?

Peace, Love & Capitalism – & free immigration!

Mest lest

Arrangementer