Ukategorisert

Løsningen på tvangsekteskap

Det er på tide med en liberal løsning på tvangsekteskapsproblematikken.

Den vanligste grunnen til at disse ekteskapene inngås er at de er en inngangsbillett for å kunne innvandre til Norge. Det er derfor trist at ingen går til kjernen av problemet og forsvarer den liberale løsningen.

Dersom grensene ble åpnet, ville det ikke være nødvendig med slike ekteskap og vips så er problemet fjernet eller i hvert fall sterkt redusert.

Hvorfor skjer ikke dete da? Hvorfor åpnes ikke grensene? Hvorfor ofres de unge kvinnene? Fordi en sosialistisk innvandringspolitikk der regjeringen bestemmer hvor mennesker skal bo, har tverrpolitisk enighet. Denne statlige reguleringen og inngrepet i individets frihet har full oppslutning fra alle politiske partier fra RV til FrP samt alle fremtredende samfunnsdebattanter.

Liberalister som oss på Liberaleren vet at statlige reguleringer ikke fungerer og har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Mennesker tilpasser seg begrensningen og gjør alt for å omgå dem. Tvangsekteskap og jukseekteskap er en slike løsninger på en politisk krenkelse.

I stedet for å gå til kjernen og fjerne begrensningen på individets frihet, brukes problemet til å begrunne ytterligere begrensninger for menneskene. Resultatet er nok en diskriminering av unge mennesker.

Hvorfor ikke prøve frihet?

Peace, Love & Capitalism – & free immigration!

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
nico
nico
14 years ago

RV er også for fri innvandring. De vil ensidig oppheve visumreglene, jeg er sikker på at Torstein Dale ville vært hjertens enig med deg. RV vil dog kjøpe hus til alle immigrantene og gi dem bort til fjernkulturelle for å bedre integrere dem. Men selv med dagens støtteordninger ville det være galematias å åpne grensene ensidig, nei en slik løsning kan kun fungere dersom alle offentlige støtteordninger avvikles. «Goes without saying» kanskje i og med at dette er liberaleren.no, men jeg synes det burde være med.

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

RV er for økt innvandring, men bruker ikke betegnelsen fri innvandring. Men RV er nok det mest liberalistiske partiet når det gjelder innvandring, til stor skam for de andre partiene. Selvsagt bør grensene åpnes også med dagens støtteordninger, gale lover og regler bør ikke benyttes som argument mot frihet. Frihet handler ikke om et kassaapparat for å begrense offentlige utgifter. Folk har frihet uavhengig av konsekvenser: – mennesker har rett til å få barn selv om det belatser skattebetalerne med økte utgifter til skole og barnehager. – mennesker har rett til å drikke alkohol og spise usunn mat selv om… Read more »

nico
nico
14 years ago

Altså, om Norge gjorde det ville innvandringen til Norge ha økt drastisk, velferdssystemet vårt ville kollapset enda raskere enn det gjør i dag (kanskje dette ville vært til det beste. 🙂 Jeg er overbevist om at mesteparten av innvandringen vil være av det slaget vi ønsker minst av, de kriminelle og de som ønsker å utnytte støtteordningene. Norge ville mistet all tillit hos andre land i kampen mot internasjonal kriminalitet, og vi ville mistet all visumfrihet vi har i andre land. Dette er så absolutt et argument mot å slippe innvandring fri. Velferdsstaten må bygges ned trinnvis, og innvandringshindre må… Read more »

Daniel Heggelid-Rugaas
Daniel Heggelid-Rugaas
14 years ago

Forresten så er det ikke bare RV som er for «fri» innvandring, Unge Venstre er også dette.

Personlig ser jeg ikke på frie grenser som noe problem. Mosfjell har et salgbart poeng når han sier at forbud av frihet på grunn av et undertrykkende systems spådde kollaps er lite holdbart.

At det i fremtiden vil komme «kriminelle og de som ønsker å utnytte støtteordningene» er HELLER ikke et holdbart argument, fordi dette bare beskriver dagens virkelighet. Det kreves mye sluhet for å komme forbi Mumle Gåseggs falkeøyne i dag, der han sitter på grensen og luker ut…

Simon
14 years ago

For ordens skyld, DLF har det mest liberale standpunktet, ettersom vi er for fri innvandring (for alle fredelige mennesker).

http://dlf.info/program/program.html#SECTION002000000000000000000

Vi vil innføre dette samtidig med at alle støtteordninger oppheves, og en realistisk metode for overvåking av sivilisasjonsfiendtlige miljøer gjennomføres.

nico
nico
14 years ago

Ja, det er jo dagens situasjon som er relevant. Om vi har fri innvandring uten støtteordninger vil vi få en helt annen type innvandring fri innvandring under dagens støttesystem.

Når det gjelder velferdsstatens kollaps så er jeg mer for en trinnvis nedbygging istedet for vilkårlig rasering selv om det langsiktige resultatet blir det samme.

Fra arkivet