Ukategorisert

SV-seier i regjeringen?

NRK «erfarer» at SV har vunnet den interne drakampen i regjeringen, og klart å forhindre at ekteksap mellom norsk og utelandsk statsborger får B-stempel i lovverket. Vi får ta forbehold om behandlingen i regjeringens partigrupper på Stortinget.

B-stempelet som gjør slike ekteskap til annenrangs i lovverket, ville Norge fått om det ble innført 21-års aldersgrense, eller et «tilknytningskrav til riket» gjennom utdannelse og/eller arbeid. Det er først og fremst Ap i regjeringen, og FrP hos opposisjonen som ønsker å innføre slike tiltak, efter modell fra Danmark.

Både Bjarne Håkon Hanssen og Karita Bekkemellom har vært i Danmark for å lære. De burde også tatt turen over grensen til Sverige, og snakket med alle kjærlighetsflyktningene som bor i Malmø-området.

Venter med gratulasjonene
Hvis SV virkelig vinner denne seieren i regjeringen, er det bare å gratulere. Det gleder oss som liberalere at virkemidler som mistenkeliggjøring (av alle som gifter seg med personer fra utlandet), B-stempling (av slike ekteskap) og gradering av myndighetesalderen lider nederlag.

Men vi føler oss ikke trygge. Ap har tidligere vist at i kampen om velgerne hengir partiet seg til populisme. Spesielt hvis det har med integrering og immigrasjon å gjøre. Liberaleren velger derfor å vente med gratulasjonene til SV.

Storhaugs gale fremstilling
Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) uttaler at nå har ikke jenter noen lovbeskyttelse mot tvangsekteskap. Storhaug burde vite at denne fremstillingen ikke er korrekt. Om hun mot formodning ikke gjør det, anbefaler vi henne å ta en tur med t-banen i Oslo. På store plakater forkynnes det hvilke endringer i lovverket som trådte ikraft 01.juni: Personer som skal gifte seg må være myndige, både brud og brudgom må være tilstede ved vielsen (hverken stedfortredere eller tilstedeværelse pr. telefon er nok). Tvangsekteskap er forbudt efter norsk lov.

Heller ikke FrP-formann Siv Jensen holder seg for god til å fremstille denne saken på en gal måte. Hun hevder at hvis SV vinner frem i regjeringen, vil det sende ut et signal om at Norge ikke beskytter egne statsborgere mot overgrep.

Når lovverket inneholder et forbud, regjeringen har igangsatt kampanjer for å informere om tiltakene, – og politiet efterforsker anmeldelser eller henvendelser som impliserer brudd på lovbestemmelsene om tvangsekteskap, går det ikke an å hevde at Norge «ikke beskytter egne statsborgere mot overgrep» (Jensen) eller at «Det legges helt til rette for at patriarkene og «imamene» i miljøene kan fortsette å bruke de unge som levende visum» (Storhaug).

Henvendelser om tvangsekteskap
til Røde Kors’ hjelpetelefon har øket med 40%. Dette understreker at det fortsatt finnes utfordringer med å få alle som bor i Norge til å anerkjenne individets rett til selv å velge sin livsledsager. Dette er et langsiktig arbeide, fordi det ikke er nok med lovparagrafer. Det handler også om holdninger og menneskesyn. Større grad av daglig kontakt, kjennskap og vennskap mellom de som er født her og de som har kommet hit kan bidra til at all ungdom får den samme reelle retten til å velge livsledsager.

En god integrering, der folk som ønsker det skaffer seg jobber de er kvalifiserte for, og tar del i yrkeslivet, dagliglivet og samfunnsdebatten, vil på sikt kunne bidra til at ungdommen slippes fri fra kontrollerende foreldre.

Det er innlysende at personer som kommer hit fra samfunn der helt andre lover og regler gjelder for ekteskapsinngåelse, kjærlighet og samliv må informeres om hvilke lover som er markant annerledes, og straffen for å bryte disse lovene. Når regjeringen har igangsatt disse integreringskursene sine, bør dette informasjonsarbeidet ha en naturlig plass. Da bør også regjeringen sørge for at integreringskursene omfatter alle som immigrerer. Ingen som har gjennomgått et slikt kurs bør i eftertid kunne hevde at de var ukjente med lovforbud mot tvangsekteskap, eller det naturlige i at individer har valgfrihet også på dette området.

Andre, liberale tiltak
Liberaleren har tidligere påpekt at ungdom født av foreldre som er innvandret til Norge, eller som selv har innvandret, vil stå friere overfor sine foreldre, hvis Venstres forslag om et ettårig kjærlighetsvisum ble innført. Om regjeringen vil innføre et slikt visum, gjenstår å se.

Liberaleren er naturligvis mot tvangsekteskap, og likeledes mot gradert myndighetesalder. Forslagene fra Bjarne Håkon Hanssen ville rammet mange flere enn de som tvinger personer til å inngå ekteskap mot sin vilje. For når hvert fjerde ekteskap som inngås her i landet er mellom norsk og utenlandsk statsborger, så inkluderer det mange såkalt etnisk norske som finner kjærligheten utenlands – under studier, jobb eller på ferie.

Kjærligheten kjenner hverken landegrenser eller aldersgrenser. Kjærlighet er det motsatte av tvang, og det er denne erkjennelsen som bør omdannes til holdninger om individuell valgfrihet.

Mest lest

Arrangementer