Ukategorisert

SV-seier i regjeringen?

NRK «erfarer» at SV har vunnet den interne drakampen i regjeringen, og klart å forhindre at ekteksap mellom norsk og utelandsk statsborger får B-stempel i lovverket. Vi får ta forbehold om behandlingen i regjeringens partigrupper på Stortinget.

B-stempelet som gjør slike ekteskap til annenrangs i lovverket, ville Norge fått om det ble innført 21-års aldersgrense, eller et «tilknytningskrav til riket» gjennom utdannelse og/eller arbeid. Det er først og fremst Ap i regjeringen, og FrP hos opposisjonen som ønsker å innføre slike tiltak, efter modell fra Danmark.

Både Bjarne Håkon Hanssen og Karita Bekkemellom har vært i Danmark for å lære. De burde også tatt turen over grensen til Sverige, og snakket med alle kjærlighetsflyktningene som bor i Malmø-området.

Venter med gratulasjonene
Hvis SV virkelig vinner denne seieren i regjeringen, er det bare å gratulere. Det gleder oss som liberalere at virkemidler som mistenkeliggjøring (av alle som gifter seg med personer fra utlandet), B-stempling (av slike ekteskap) og gradering av myndighetesalderen lider nederlag.

Men vi føler oss ikke trygge. Ap har tidligere vist at i kampen om velgerne hengir partiet seg til populisme. Spesielt hvis det har med integrering og immigrasjon å gjøre. Liberaleren velger derfor å vente med gratulasjonene til SV.

Storhaugs gale fremstilling
Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) uttaler at nå har ikke jenter noen lovbeskyttelse mot tvangsekteskap. Storhaug burde vite at denne fremstillingen ikke er korrekt. Om hun mot formodning ikke gjør det, anbefaler vi henne å ta en tur med t-banen i Oslo. På store plakater forkynnes det hvilke endringer i lovverket som trådte ikraft 01.juni: Personer som skal gifte seg må være myndige, både brud og brudgom må være tilstede ved vielsen (hverken stedfortredere eller tilstedeværelse pr. telefon er nok). Tvangsekteskap er forbudt efter norsk lov.

Heller ikke FrP-formann Siv Jensen holder seg for god til å fremstille denne saken på en gal måte. Hun hevder at hvis SV vinner frem i regjeringen, vil det sende ut et signal om at Norge ikke beskytter egne statsborgere mot overgrep.

Når lovverket inneholder et forbud, regjeringen har igangsatt kampanjer for å informere om tiltakene, – og politiet efterforsker anmeldelser eller henvendelser som impliserer brudd på lovbestemmelsene om tvangsekteskap, går det ikke an å hevde at Norge «ikke beskytter egne statsborgere mot overgrep» (Jensen) eller at «Det legges helt til rette for at patriarkene og «imamene» i miljøene kan fortsette å bruke de unge som levende visum» (Storhaug).

Henvendelser om tvangsekteskap
til Røde Kors’ hjelpetelefon har øket med 40%. Dette understreker at det fortsatt finnes utfordringer med å få alle som bor i Norge til å anerkjenne individets rett til selv å velge sin livsledsager. Dette er et langsiktig arbeide, fordi det ikke er nok med lovparagrafer. Det handler også om holdninger og menneskesyn. Større grad av daglig kontakt, kjennskap og vennskap mellom de som er født her og de som har kommet hit kan bidra til at all ungdom får den samme reelle retten til å velge livsledsager.

En god integrering, der folk som ønsker det skaffer seg jobber de er kvalifiserte for, og tar del i yrkeslivet, dagliglivet og samfunnsdebatten, vil på sikt kunne bidra til at ungdommen slippes fri fra kontrollerende foreldre.

Det er innlysende at personer som kommer hit fra samfunn der helt andre lover og regler gjelder for ekteskapsinngåelse, kjærlighet og samliv må informeres om hvilke lover som er markant annerledes, og straffen for å bryte disse lovene. Når regjeringen har igangsatt disse integreringskursene sine, bør dette informasjonsarbeidet ha en naturlig plass. Da bør også regjeringen sørge for at integreringskursene omfatter alle som immigrerer. Ingen som har gjennomgått et slikt kurs bør i eftertid kunne hevde at de var ukjente med lovforbud mot tvangsekteskap, eller det naturlige i at individer har valgfrihet også på dette området.

Andre, liberale tiltak
Liberaleren har tidligere påpekt at ungdom født av foreldre som er innvandret til Norge, eller som selv har innvandret, vil stå friere overfor sine foreldre, hvis Venstres forslag om et ettårig kjærlighetsvisum ble innført. Om regjeringen vil innføre et slikt visum, gjenstår å se.

Liberaleren er naturligvis mot tvangsekteskap, og likeledes mot gradert myndighetesalder. Forslagene fra Bjarne Håkon Hanssen ville rammet mange flere enn de som tvinger personer til å inngå ekteskap mot sin vilje. For når hvert fjerde ekteskap som inngås her i landet er mellom norsk og utenlandsk statsborger, så inkluderer det mange såkalt etnisk norske som finner kjærligheten utenlands – under studier, jobb eller på ferie.

Kjærligheten kjenner hverken landegrenser eller aldersgrenser. Kjærlighet er det motsatte av tvang, og det er denne erkjennelsen som bør omdannes til holdninger om individuell valgfrihet.

21 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Vox populi
14 years ago

Tiltredes!!

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

«B-stempelet som gjør slike ekteskap til annenrangs i lovverket, ville Norge fått om det ble innført 21-års aldersgrense», … Øh… er det virkelig noen politikere eller parti i Norge som har foreslått at personer over 18 år ikke skal få gifte seg? I så fall hvem? Utlendigsloven handler ikke om ekteskapsalder. Det er i såfall kun SV som har foreslått en økt ekteskapsalder til 21 år, når forhandlingene i utlendignsloven foregikk, da SV foreslo en ny ekteskapsalder til 21 år inn i Ekteskapsloven i stedet… et forslag som falt, fordi de ikke hadde skjønt innholdet og problemstillingen i utlendingsloven –… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Sitat fra kommentar i Nationen, som må sies å stå regjeringspartiet SP nær: «Forslaget om 21 års aldersgrense for henteekteskap uroer oss langt inn i sjelen. Med en lov om hvem som får gifte seg når, opphøyer Bjarne Håkon Hanssen seg til statsråd for livet, lykken og kjærligheten. Og for lovfestet diskriminering. Trenger vi virkelig en slik superstatsråd i Norge i dag?». Og når statsråd Hansen sier at han kan gi opp 21-årsforslaget, har han da foreslått det eller ikke? «Hanssen sier selv at han mer enn gjerne gir opp 21-årsforslaget hvis noen kan overbevise ham om at andre tiltak… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Til orientering: Solfrid Maria Kleppe er konsulent i Human Rights Service.

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

Til orientering: Jeg er konsulent i HRS – blant annet. Her på Liberaleren skriver jeg kommentar som privatperson, som du/dere ser av e-postadressen. Gjelder alle kommentarer her.

Jeg er også BU-kandidat for Frogner Høyre i Oslo.

Resten om meg er helt sikkert å finne på google

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

Pleym – innmari fint om du kunne kommentere/svare på min kommentar her, være litt opptatt av saken liksom…

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

«Det finnes andre virkemidler for å bekjempe tvangsekteskap enn å gradere myndighetsalderen» – nå må jeg le 🙂 Det var dagens!

Takk for meg.

FRIdemokratene er bra, joiner gjerne. Jeg ønsker et liberalt samfunn, og vil gjerne være med på å verne om vårt liberale samfunn, for det kommer ikke av seg selv :o)

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

Bare et spørsmål… til «hvem som helst»;

Har det å være liberal- og å være liberalist blitt det samme som å være likegyldig? Vil en liberalist og/eller en liberal person noen gang kjempe for liberale verdier kontra illiberale verdier og krefter som befester seg i samfunnet som praktiske tendenser? Sier man bare «nei» til det innimellom, og viser til sine prinsipp-program, og lar det være med det?

Alle vil ha fred i verden, så la oss programfeste det også? Vi får sikkert 95 % oppslutning, selv uten tiltak… Ideologi og prinsipper i første rekke, resten får skure å gå…

LordMarius
14 years ago

Å bekjempe illiberale verdier ved å innskrenke voksne, myndige personers selvbestemmelsesrett over sine egne liv, bekjemper man pest med kolera. Jeg for min del foretrekker å bekjempe pest med medisin. Det er ingen liberalister som er for tvangsekteskap, og det er heller ingen liberalister som stiller seg likegyldig til slike alvorlige overgrep. Problemet er bare at man gjør alle en bjørnetjeneste ved å bekjempe tvang med tvang. Myndighetsalderen _er_ 18 i Norge. Det vil si at en person som har passert 18 års alder per definisjon skal anses som voksen nok til alle de rettigheter og plikter som følger med… Read more »

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Løsningen er enkel, se mitt hovedinnlegg: https://www.liberaleren.no/arkiv/003430.php

Fri innvandring!!! Nå!!!

George W. Bush
George W. Bush
14 years ago

«Til orientering: Solfrid Maria Kleppe er konsulent i Human Rights Service.»

Jo, det er sikkert riktig, men det er også lett å utgi seg for å være noen andre. Jeg heter ikke George W. Bush, og han kan helt sikkert heller ikke skrive norsk. Hvis jeg hadde skrevet f.eks. «Bjarne Håkon Hanssen» og oppgitt korrekt mailadresse ville det heller ikke vært den ekte Bjarne Håkon Hanssen som hadde kommentert, om jeg hadde skrevet det aldri så mye.

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

LordMarius, jeg er langt på vei enig med deg. Mange tvangegiftede jenter og gutter har kjempet en stille kamp, med å si fra til poolitikerne, ved å kontakte media, gang på gang i alle de sakene vi får servert i aviser og TV hva gjelder ofre for tvangsekteskap. Noen av dem blir drept, andre er tause på ymse krisesentre etc. Da er det jo greit, synes jeg, at noen kan tale for dem, være på deres side og kjempe for frihet for alle. Om en ny lov fører til mer frihet for det enkelte individ, så synes jeg det er… Read more »

Solfrid Maria Kleppe
Solfrid Maria Kleppe
14 years ago

Anbefaler alle å lese lederen i VG idag.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=189346

Matta
Matta
14 years ago

Jeg tror den godeste Pleym bør skumme gjennom litt informasjon vedrørende disse «kjærlighetsflyktningene» i Malmø – rettere sagt; sjekk litt vedrørende krisesenterproblematikken der. Når man skal «ta noen», så bør en i det minste være oppdatert på faktiske forhold.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/11/06/231905.htm?nyheder

Mvh. Matta

Pleym
Pleym
14 years ago

Matta, jeg benekter ikke at tvangsekteskap forekommer, og at det bør bekjempes. Vi har tidligere skrevet om erfaringene fra Danmark, og de reglene som rammer langt flere enn de er ment å ramme: «Hvis en vanlig danske med lange røtter i landet treffer en utlending fra USA, Frankrike, China, eller Australia risikerer paret å få avslag på søknad om å bosette seg i Danmark. At dette er de virkelige ekteskapene av kjærlighet hjelper lite. Uten mest tilknytning til Danmark, må paret bosette seg i utlendingens hjemland. I praksis betyr dette at mange dansker forvises fra hjemlandet, av sin egen regjering.… Read more »

Matta
Matta
14 years ago

Tilknytningskravet er et vanskelig case, men det er også en garantist for at 24 årsregelen skal ha full effekt. At «etniske» dansker blir rammet av dette er jo faktisk et meget sterkt bevis for at blant annet SV’s argumentasjon om at lovforslaget var overgrep overfor innvandrere ikke holdt vann -som det meste SV farer med. At Sverige ikke, til tross for at landet snart rakner, har fulgt på med tilsvarende regler som Danmark, og derigjennom opplever de økende problemene med tvangsekteskap fra Danmark – vel, synd for Sverige, men deres naivitet kjenner ingen grenser. Danmark har ikke eksportert problemet, det… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

«For tiden har vi et stort, og forventet økende, problem med tvangsekteskap.» Ja, har vi nå det? Hvem kan legge frem tall til å tro på? La meg ta et annet eksempel fra debatten om innvandring til Norge på gale premisser: Såkalte proforma ekteskap (med sikte på å få permanent oppholdstilladelse, efter 3 års botid). Alle vi som er gift med personer født i den 3.verden opplever mistenkeliggjøring fra politikere, UDI og politi. Vi skal intervjues, politiet kan komme på uanmeldt besøk for å se om det er tilstrekkelig med klær, tannbørste og om sengen er sovet i (istedenfor sofaen).… Read more »

Matta
Matta
14 years ago

Nå forsøker du den gode gamle varianten ved å vri unna ved å relativisere med tall og begreper. Henteekteskap og proforma er i bunn og grunn to helt forskjellige forhold, og derigjennom utløser de to helt forskjellige problemstillinger. Den viktigste ligger i tvang. Problemet med henteekteskap er stort i den kontekst de finner sted – blant et mindretall i befolkningen. Videre er problemet stort fordi det i langt de fleste tilfeller forekommer direkte tvang. Ta så med at diverse organisasjoner som håndterer denne problematikken opplever markant økning år for år i antall henvendelser fra unge som opplever en begrunnet frykt… Read more »

Matta
Matta
14 years ago

Pleym. Jeg så ditt poeng, men syntes det ble en avsporing fra det vi egentlig diskuterte. Mistanker om proforma blir sjekket. Dessverre har vi ikke et lovverk som fullt ut setter politiet i stand til å agere overfor mistanker om tvang. Foreløpig er en prisgitt individet selv eller organisasjoner som Røde Kors og andre som har kontakt med potensielle ofre og som har inngått varslingsavtaler lik den vi så i Drammen i fjor. Individet står derfor særdeles svakt, og Frp’s forslag vil styrke mulighetene for disse individene. At innvandringen fra mindre kompatible områder av den grunn vil minske er vel… Read more »

Fra arkivet