Ukategorisert

Østerrike tør!

16-åringene får stemmerett! For et magisk vedtak nasjonalforsamlingen har gjort. Andre land kan om litt hente erfaringer fra Østerrike som har senket stemmerettsalderen til 16 år.

I Norge har det vært debatt om å senke stemmerettsalderen, uten at debatten har medført et positivt resultat. Spesielt Lars-Henrik Michelsen, Unge Venstre sin leder, har vært aktiv i debatten. Liberaleren tror Michelsen og andre som setter pris på demokratiet, gleder seg over vedtaket i Østerrike. Demokratiet er langt fra perfekt, men det er det beste vi har. Derfor bør det inkludere så mange som mulig.

For Liberaleren har det vært naturlig med et standpunkt om redusert stemmerettsalder. Mange ungdommer under 18 år betaler skatt, noen blir satt i fengsel eller får andre former for straff. En del får barn og de aller fleste er storforbrukere av skattefinansierte tiltak som er vedtatt av politikerne. Det bør medføre at også denne gruppen får muligheten til å bruke stemmeretten som er demokratiets mest grunnleggende borgerrettighet. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsippet om at all makt utgår fra folket. Liberaleren er veldig glade for at Østerrike gir ungdommene den tilliten som stemmeretten medfører. Nå bør Norge komme etter, om så som en prøveordning i lokalvalg.

Det er i dag på sin plass å sitere Lars-Henrik Michelsen:
–Alle som ønsker redusert stemmerettsalder må stå på videre. Historien gir alltid de som vil utvide demokratiet rett!

Les mer om vedtaket i Østerrike hos Wiener Zeitung.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjetil
Kjetil
14 years ago

»
–Alle som ønsker redusert stemmerettsalder må stå på videre. Historien gir alltid de som vil utvide demokratiet rett! »

Njah. Utvidelsen av demokrati i vesteuropa under Wilson var jo en katastrofe av dimensjoner – det ville vært langt bedre dersom de hadde blitt styrt av av de forholdsvis stabile monarkiene.

Det er nok ikke vanskelig å finne flere eksempler.

Kjetil
Kjetil
14 years ago

Mente naturligvis østeuropa, ikke vesteuropa.

Simon
14 years ago

Alle som arbeider for å gi barn stemmerett, undergraver legitimiteten til den politiske prosessen, ville jeg heller si.

Dagens 16-åringer er barn, og uegnet til å ta ansvar for seg selv eller andre. Stemmeberettigede må være myndige, selvstendige individer.

Helge Magnus
Helge Magnus
14 years ago

Enig. Ved fylte 18 kan man stemme ved valg, kjøpe alkohol, gifte seg, tjenestegjøre i forsvaret og kjøre bil. Å frikople stemmeretten fra alle andre betraktninger som ligger til grunn for fastsettelse av aldersgrenser, er latterlig.

- O.
14 years ago

Eh, som straff og seksuell lavalder, mener du? Enten får man godta et distinkt skille voksne-barn og legge alle aldersgrenser der, eller så får man godta et gradvis skille og vurdere hver aldersgrense konkret. Jeg kan ikke se at noen av motstanderne begrunner sin motstand annet enn med at 16-åringer er «barn», jeg antar ref. FNs barnekonvensjon.

All den tid det ikke legges noe kompetansekrav til stemmeretten mener imidlertid jeg at vi burde ha almenn stemmerett, men er pinlig klar over at det ikke er så mange andre som mener det.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Fordelen med å gi bleiebarn stemmerett er at selv jeg med min enkle skoletysk vil ha mulighet for å følge selv de mest avanserte debattene i Østerrike. Helt nyfødte nyter også godt av skattefinansierte fellesgoder, idet jordmoren og fødselslegen som tar imot dem som oftest er offentlig ansatt. Nyfødte bør derfor få stemmerett. Men hvorfor stoppe der? Dersom fostre får problemer vil også skattefinansierte penger kunne brukes for ved det offentlige helsevesen å hjelpe mor og barn. Liberaleren bør derfor, i demokratiets navn, gå inn for at unnfangelsestidspunkt og stemmerettsalder bør falle sammen. Så har alle det gjelder mulighet til… Read more »

Seide
14 years ago

«Dagens 16-åringer er barn, og uegnet til å ta ansvar for seg selv eller andre. Stemmeberettigede må være myndige, selvstendige individer.»

Hvis de er uselvstendige barn er det isåfall helt feil at de kan bli straffet. Det er vel ingen som mener du skal bli straffet for noe du ikke kan stå til ansvar for?!

Fra arkivet