Ukategorisert

Østerrike tør!

16-åringene får stemmerett! For et magisk vedtak nasjonalforsamlingen har gjort. Andre land kan om litt hente erfaringer fra Østerrike som har senket stemmerettsalderen til 16 år.

I Norge har det vært debatt om å senke stemmerettsalderen, uten at debatten har medført et positivt resultat. Spesielt Lars-Henrik Michelsen, Unge Venstre sin leder, har vært aktiv i debatten. Liberaleren tror Michelsen og andre som setter pris på demokratiet, gleder seg over vedtaket i Østerrike. Demokratiet er langt fra perfekt, men det er det beste vi har. Derfor bør det inkludere så mange som mulig.

For Liberaleren har det vært naturlig med et standpunkt om redusert stemmerettsalder. Mange ungdommer under 18 år betaler skatt, noen blir satt i fengsel eller får andre former for straff. En del får barn og de aller fleste er storforbrukere av skattefinansierte tiltak som er vedtatt av politikerne. Det bør medføre at også denne gruppen får muligheten til å bruke stemmeretten som er demokratiets mest grunnleggende borgerrettighet. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsippet om at all makt utgår fra folket. Liberaleren er veldig glade for at Østerrike gir ungdommene den tilliten som stemmeretten medfører. Nå bør Norge komme etter, om så som en prøveordning i lokalvalg.

Det er i dag på sin plass å sitere Lars-Henrik Michelsen:
–Alle som ønsker redusert stemmerettsalder må stå på videre. Historien gir alltid de som vil utvide demokratiet rett!

Les mer om vedtaket i Østerrike hos Wiener Zeitung.

Tags:

Mest lest

Arrangementer