Ukategorisert

NB: Dette er ikke liberalisme

I partiprogrammet skriver Fremskrittspartiet under punktet ideologisk grunnlag at Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det er løgn!

Fremskrittspartiet er ikke et liberalistisk parti, men partiet har noen få tillitsvalgte som tror på liberalismen. I dag ble partiets innvandrings – og integreringsmelding lagt frem. Den meldingen er langt fra liberal. Partiet ønsker en sterk stat der myndighetene skal bestemme hvor menneskene skal bo. Partiet ønsker voldsomme inngrep i individets frihet for å hindre tilflytting til Norge. Hadde Fremskrittspartiet fått bestemme i Norge og andre land hatt et styre som er på linje med det Fremskrittspartiet står for, ville det ha blitt svært vanskelig å krysse landegrenser. En konsekvens av mindre innvandring må bli reduserte muligheter for utvandring?

Fremskrittspartiet vil redusere individenes frihet av flere grunner. Økte offentlige utgifter og kriminalitet kan være to av mange stikkord. Skribent Bent Johan Mosfjell har skrevet på Liberaleren at dagens støtteordninger ikke bør benyttes som argument mot frihet. Det samme kan vi si om kriminalitet. Ingen av partiene som er representert på Stortinget, inkludert Fremskrittspartiet, er imot at voksne personer skal få lage barn, selv om barna belaster skattefinansierte budsjett i veldig stor grad gjennom kontantstøtte, barnetrygd, barnehager og skoler. Ingen av partiene på Stortinget er imot fødsler, selv om enkelte av barna kan ende opp som lovbrytere. Det at politikerne har vedtatt et system som i stor grad velter kostnader ved personlige valg over på skattebetalerne, er ikke et argument for å forby frihet. Et liberalistisk parti, liberalistiske politikere bør skjønne denne sammenhengen.

Sett med liberalistiske øyner er innvandrings – og integreringsmeldingen til Fremskrittspartiet et makkverk. Hadde Fremskrittspartiet vært et liberalistisk parti, ville utvalget som står bak meldingen ha gått til kjernen av alle problemene, nemlig å fjerne restriksjonene som begrenser friheten. Det gjør ikke utvalget. Tvert imot ønsker Fremskrittspartiet å innføre nye begrensninger som medfører triksing og miksing, som igjen sørger for at menneskene tilpasser seg de nye restriksjonene som partiet legger opp til. Ideologisk er meldingen direkte ukorrekt, men den kan gi økt fokus på innvandrings – og integreringspolitikken, som igjen kan medføre økt eller stabil oppslutning for Fremskrittspartiet.

Det er vel hovedmålsetningen for Fremskrittspartiet?

Mest lest

Arrangementer