Ukategorisert

NB: Dette er ikke liberalisme

I partiprogrammet skriver Fremskrittspartiet under punktet ideologisk grunnlag at Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det er løgn!

Fremskrittspartiet er ikke et liberalistisk parti, men partiet har noen få tillitsvalgte som tror på liberalismen. I dag ble partiets innvandrings – og integreringsmelding lagt frem. Den meldingen er langt fra liberal. Partiet ønsker en sterk stat der myndighetene skal bestemme hvor menneskene skal bo. Partiet ønsker voldsomme inngrep i individets frihet for å hindre tilflytting til Norge. Hadde Fremskrittspartiet fått bestemme i Norge og andre land hatt et styre som er på linje med det Fremskrittspartiet står for, ville det ha blitt svært vanskelig å krysse landegrenser. En konsekvens av mindre innvandring må bli reduserte muligheter for utvandring?

Fremskrittspartiet vil redusere individenes frihet av flere grunner. Økte offentlige utgifter og kriminalitet kan være to av mange stikkord. Skribent Bent Johan Mosfjell har skrevet på Liberaleren at dagens støtteordninger ikke bør benyttes som argument mot frihet. Det samme kan vi si om kriminalitet. Ingen av partiene som er representert på Stortinget, inkludert Fremskrittspartiet, er imot at voksne personer skal få lage barn, selv om barna belaster skattefinansierte budsjett i veldig stor grad gjennom kontantstøtte, barnetrygd, barnehager og skoler. Ingen av partiene på Stortinget er imot fødsler, selv om enkelte av barna kan ende opp som lovbrytere. Det at politikerne har vedtatt et system som i stor grad velter kostnader ved personlige valg over på skattebetalerne, er ikke et argument for å forby frihet. Et liberalistisk parti, liberalistiske politikere bør skjønne denne sammenhengen.

Sett med liberalistiske øyner er innvandrings – og integreringsmeldingen til Fremskrittspartiet et makkverk. Hadde Fremskrittspartiet vært et liberalistisk parti, ville utvalget som står bak meldingen ha gått til kjernen av alle problemene, nemlig å fjerne restriksjonene som begrenser friheten. Det gjør ikke utvalget. Tvert imot ønsker Fremskrittspartiet å innføre nye begrensninger som medfører triksing og miksing, som igjen sørger for at menneskene tilpasser seg de nye restriksjonene som partiet legger opp til. Ideologisk er meldingen direkte ukorrekt, men den kan gi økt fokus på innvandrings – og integreringspolitikken, som igjen kan medføre økt eller stabil oppslutning for Fremskrittspartiet.

Det er vel hovedmålsetningen for Fremskrittspartiet?

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Seide
14 years ago

Hentet fra frp.no under hovedteksten Norge og Verden:

INNVANDRINGS- OG FLYKTNINGPOLITIKK
Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. (…) Behovet for arbeidskraft må primært dekkes innenfor landets grenser.

Pleym
Pleym
14 years ago

Nettopp. Fri bevegelse av arbeidskraft. Men bare innenfor Norges grenser…

Genese
14 years ago

Har ikke det partiet lenge smykket seg med lånte klær, les lånte begreper?

Johan
Johan
14 years ago

Du er nok ute og sykler litt når det blant annet gjelder offentlige utgifter. FrPs statsbudsjett for 2007 inneholder langt mindre utgifter enn noen av de andre stortingspartienes alternative budsjett.

Videre: Hvordan har du tenkt at Norge skal åpne grensene fullstendig så lenge alle skal ha rett på blant annet trygder osv. Snakket vi økte offentlige utgifter her?

Pleym
Pleym
14 years ago

Liberalister mener det meste er et privat ansvar. Trygdesystemet ville ikke sett ut som idag, om vi fikk bestemme.

Johan
Johan
14 years ago

Men vi må vel forholde oss til den virkeligheten som finnes…?

Per
Per
14 years ago

Det er vel ytterst få som tror at FrP er et liberalistisk parti. Partiet har noen liberalistiske standpunkter, men det har blitt mye sosialdemokrati i politikken deres etterhvert. «Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.» Dette er jo et bra prinsipp, men hva hindrer FrP i å stå for dette også i praktisk politikk, og ikke bare prinsipielt? Etter mitt syn burde FrP gå inn for fri arbeidsinnvandring – det har ingenting med flyktning- og asylpolitikken å gjøre, og partiet ville med dette legge… Read more »

Det sosialdemokratiske helvete
Det sosialdemokratiske helvete
14 years ago

Vi hjernevaskede sosialdemokrater er svært glade for at det eneste rendyrkede liberalistiske partiet i norge, er et ubetydelig mikro-parti som i beste fall bidrar til sinnets munterhet med sine samfunnsanalyser. Frp er ille nok, men denne «la det skure og gå» liberalismen som forfektes på Deres nettavis har folk flest heldigvis ikke mye til overs for.

Pleym
Pleym
14 years ago

Det er kampen om ideene som er den viktigste, ikke kampen om stemmene.

Vår misjon er å inspirere folk til å tro at de kan klare å stå på egne ben, om de kvitter seg med formynderne blant oss.

Og å fortelle folk at man ikke trenger å tro på hvert eneste påfunn formynderne kommer med, for å «passe på oss».

heisap
heisap
14 years ago

..er litt uenig med artikkelforfatteren her..

Når staten pådrar seg utgifter ved individers valg (barn, livsstilsrelaterte sykdommer etc) er det vel ikke unaturlig at staten vil ha et ord med i laget før slike kostnader oppstår? Tenker her på forbud/avgifter/holdningskampanjer og så videre.

Dersom man, praktisk sett, ønsker mer personlig frihet må man vel i samme omgang motarbeide ytelsene staten ønsker å tilby?

Pleym
Pleym
14 years ago

«Når staten pådrar seg utgifter ved individers valg (barn, livsstilsrelaterte sykdommer etc) er det vel ikke unaturlig at staten vil ha et ord med i laget før slike kostnader oppstår? Tenker her på forbud/avgifter/holdningskampanjer og så videre.» Noe av det vanskeligste politikerne gjør, er å prioritere i helsevesenet. Tross 2 utvalg som har kommet med anbefalinger, er det få skranker for hva man kan belaste det offentlige. F.eks kunstig befruktning, abort etc. Personlig er jeg for et forsikringssystem for helseytelser, slik at folk med usunn livsstil eller med livsstilsrelaterte sykdommer betaler en høyere premie. Da belaster du ikke den kjernesunne… Read more »

Jens Jakob Dreyer
Jens Jakob Dreyer
14 years ago

Spørsmålet er ikke i hvilken grad FrP er liberalistisk eller ei, men om hvordan å ta vare på liberalismen.
Problemet er som den danske dikterprest Kaj Munks: Jeg vil så gjerne være tolerant, men hvordan kan jeg tolerere intoleranse?
Dette er samtidig ikke bare Norges problem, men hele den vesterlandske kulturs.
Frihet og liberalisme er ikke en gitt størrelse, noe vi har som et en gang for alle opparbeidet gode. Det er noe som må forsvares kontinuerlig; ikke minst mot den stadig mer omseggripende islamske intoleranse og fundamentalisme.
Med liberalstisk hilsen –
Jens Jakob Dreyer, formann Stavanger FrP.

Pleym
Pleym
14 years ago

Det frie samfunn skal naturligvis bekjempe ufrihet.

Synes du det beste er å holde opp vårt samfunns idealer til eksempel for andre gjennom å aktivt følge idealene

eller

ved å bruke de ufrie samfunns metoder for å verne om vårt samfunns idealer?

Jens Jakob Dreyer
Jens Jakob Dreyer
14 years ago

Hvordan forsvarer man seg mot ramp?
Hvordan forsvarte vi oss mot Hitler?
Hva var resultatet? For Kaj Munk, for min far som ble NN-fange, for jødene? Rampen drepte dem.
Vi skal selvfølgelig ikke velge de ufrie samfunns metoder. Vi skal, foruten vanlig folkeskikk og anstand, forsvare oss med lov og rett. Men da må vi gjøre det, ikke bare si det, og la «humla suse».
Vi må bl.a. ta inn over oss at det vesterlandske toleranseideal av mange rampesamfunn (av den forskjelligste religiøse eller ideologiske art), ses på som selve Satan og hovedfienden.

Beste hilsen – Jens Jakob Dreyer.

Simon
14 years ago

Hmm, VÅRT samfunns idealer (unnfallenhet og bortforklaring) har ikke vist seg levedyktige, Pleym.
Vårt idealsamfunns idealer omfatter etter mitt, men ikke ditt, skjønn bruken av robust og nødvendig vold for å forsvare oss mot rampen som Jens Jacob påpeker. Den amerikanske republikken ble født ved hjelp av menn som var filosofer, samtidig som som de var våpenføre og villige til å ta i bruk disse våpen når det ble nødvendig.

(beklager at dette ikke har noe med artikkelen å gjøre, men avsporingen startet før meg…)

Simon
14 years ago

Korreksjon: Jeg mener naturligvis ikke at unnfallenhet og bortforklaring er de eneste idealer vårt samfunn bygger på, kun at de desverre er blitt en vesentlig del av «våre» idealer.

Fra arkivet