Ukategorisert

Udugelige Senterpartiet?

Nok en gang truer Senterpartiets leder å kvotere for å få kvinner inn i lokalpolitikken.

Det er ikke første gang Åslaug Haga kommer med trusler. Det betyr at det er en reel fare for at Haga, som er kommunalminister, vil bruke lovverket for å kvotere kvinner inn på valglistene til partiene, eventuelt å kvotere kvinner inn i kommunestyrene.

En gjennomgang gjort av NRK viser at den totale kvinneandelen blant førstekandidatene før valget er på 30 prosent. Det tallet får kommunalministeren til å komme med trusler, trusler som kan bli en reel fare for folkestyret. Partiene og deres eiere, altså medlemmene, må ha full eiendomsrett over eget parti. Statlige inngrep i nominasjonsprosessen til partiene bryter blant annet med eiendomsretten.

Skrekkelige resultat?
Skribenten var nysgjerrig på om det er forskjell mellom liv og lære i Senterpartiet. Derfor ble det gjort et søk på Senterpartiets valglister for 2007 på internett. Jeg plukket ut 10 helt tilfeldige senterpartilister. Resultatet var sjokkerende, ettersom Åslaug Haga og Senterpartiet ønsker kvinnelige representanter i kommunestyrene. Av de ti listene, har Senterpartiet menn på topp på åtte av listene. Kun to lokallag har kvinner som toppkandidat. Hvis Senterpartiet virkelig ønsker kvinner i politisk arbeid, bør partiet sørge for å nominere kvinner på sikker plass. Mye kan tyde på at det ikke er gjort i forkant av årets valg, i hvert fall ikke i tilstrekkelig grad i forhold til regjeringens målsetning. Privat eiendomsrett i partiene betyr frihet til å lage den sammensetningen som medlemmene ønsker.

Skribenten må legge til at denne undersøkelsen kan ha mange hull. Senterpartiet kan være uheldig med utvalget, og det er kun ti lister som er gjennomgått av skribenten. Undersøkelsen er ikke troverdighet, men den kan gi en pekepinne på forskjellen mellom liv og lære i Senterpartiet.

De gjennomgåtte kommunevalglistene
Randaberg kommune
Ås kommune
Hitra kommune
Sokndal kommune
Balsfjord kommune
Stjørdal commune
Hemne kommune
Bø kommune
Flesberg kommune
Songdalen kommune

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer