Ukategorisert

Bevillingsordning for salg av pølser

Regjeringen skal ikke beskyldes for å gjøre Norge enklere. Det kan snart være klart for løyveordning for salg av varme pølser.

Nærings – og handelsministeren vil endre serveringsloven. Dag Terje Andersen vil ha innstramninger for å bedre forholdene for de såkalte seriøse aktørene i serveringsbransjen. Regjeringen tar på seg dommeroppgaven og ønsker at staten, gjennom kommuner og politi, skal bedømme hvem som er seriøs og hvem som ikke er det. Det naturlige er at forbrukerne får denne oppgaven. God vandel, etter en statlig definisjon, trenger ikke å bety at en aktør er seriøs.

I lovforslaget legges det til rette for mer effektiv kontroll, og politiet gis økt adgang til midlertidig stenging. På denne måten håper regjeringen at de såkalt useriøse aktørene blir oppdaget, og at kommunen enklere kan stenge et serveringssted eller trekke tilbake en bevilling.

I dag er det slik at daglig leder, bevillingshaver og alle som eier mer enn en tredel av bedriften, skal vandelsvurderes. Regjeringens endringsforslag går ut på at alle som har vesentlig innflytelse, skal vandelsvurderes. Vesentlig innflytelse er vanskelig å definere på en ordentlig måte. Det kan være kona til daglig leder, uten at hun har eierandeler i bedriften. Vanskelighetene tar ikke regjeringen innover seg. De vil lage begrensninger som lar seg tilpasse, også for de såkalte useriøse aktørene som regjeringen vil til livs.

Regjeringen vil ha innstramninger fordi politikerne regner bedrifter som serverer mat som svært belastet. Serveringsbransjen har vært karakterisert som en bransje som preges av skattesnyteri, avgiftsunndragelser og hvitvasking av penger. Det er politikerne som har skapt det eventuelle ”snusket” gjennom høye skatter, altfor mange avgifter og et detaljert regelverk. Dag Terje Andersen, nærings – og handelsminister, kunne ha fått sin opprydding gjennom å forenkle regelverket og gjennom skatte – og avgiftslettelser. Han gjør dessverre det motsatte.

Hvorfor det plutselig er nødvendig å ha kommunalt løyve for å selge varme pølser, er et spørsmål skribenten ikke har et godt svar på.

Mest lest

Arrangementer