Ukategorisert

Snoen: Folk juger så det renner av dem

Jan Arild Snoen mener at en betydelig del av det norske folk ofte gjør seg ”snillere” enn de er når de blir spurt i meningsmålinger. Han har et poeng, og trekker frem et utrolig godt eksempel i en artikkel i minerva.

Det er den siste omdreiningen i miljødebatten som har fått Snoen til å bli enda sikrere i sin sak. Det er nemlig ikke måte på hvor miljøvennlig store deler av befolkningen er for tiden. Det er selvsagt en frihet å ikke fortelle sannheten til meningsmålingsbyråene, men løgn gir skjeve utslag, noe Snoen påpeker på flott måte.

Ett av eksemplene han bruker er fra 80-tallet. Under dekket av en spørreundersøkelse ringte bladet Sosialøkonomen et tilfeldig utvalg av personer og spurte om deres betalingsvillighet for medlemskap i Naturvernforbundet. Mange oppga en betalingsvillighet som lå over det medlemskapet faktisk kostet. En tid etterpå fikk disse respondentene et tilbud om medlemskap i Naturvernforbundet i posten, uten at det ble opplyst at dette var knyttet til undersøkelsen. Svært få meldte seg inn, ifølge Snoen. Et fantastisk godt eksempel, og et godt argument for at media og politikere skal ta de populære miljøundersøkelsene med en klype salt.

Jan Arild Snoen mottok Frihetsprisen for 2004.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer