Ukategorisert

Snoen: Folk juger så det renner av dem

Jan Arild Snoen mener at en betydelig del av det norske folk ofte gjør seg ”snillere” enn de er når de blir spurt i meningsmålinger. Han har et poeng, og trekker frem et utrolig godt eksempel i en artikkel i minerva.

Det er den siste omdreiningen i miljødebatten som har fått Snoen til å bli enda sikrere i sin sak. Det er nemlig ikke måte på hvor miljøvennlig store deler av befolkningen er for tiden. Det er selvsagt en frihet å ikke fortelle sannheten til meningsmålingsbyråene, men løgn gir skjeve utslag, noe Snoen påpeker på flott måte.

Ett av eksemplene han bruker er fra 80-tallet. Under dekket av en spørreundersøkelse ringte bladet Sosialøkonomen et tilfeldig utvalg av personer og spurte om deres betalingsvillighet for medlemskap i Naturvernforbundet. Mange oppga en betalingsvillighet som lå over det medlemskapet faktisk kostet. En tid etterpå fikk disse respondentene et tilbud om medlemskap i Naturvernforbundet i posten, uten at det ble opplyst at dette var knyttet til undersøkelsen. Svært få meldte seg inn, ifølge Snoen. Et fantastisk godt eksempel, og et godt argument for at media og politikere skal ta de populære miljøundersøkelsene med en klype salt.

Jan Arild Snoen mottok Frihetsprisen for 2004.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!