Ukategorisert

Myndighetene forskjellsbehandler?

Fokuset på miljø kan gi merkelige utslag. Heldigvis påpeker Bjørn Rune Gjelsten forskjellsbehandlingen mellom idretter som konkurrerer om oppmerksomhet, penger, publikum og aktører. Statlig innblanding kan gi skjev konkurranse.

Regjeringen sendte ut en pressemelding med gratulasjoner til norsk bilsport etter at det ble bestemt at Norge fikk arrangere en VM- runde i rally i 2007. Pressemeldingen var i realiteten signert av Trond Giske ettersom det var Kultur – og kirkedepartementet som var avsenderen.

VM-runden i offshore, som er planlagt gjennomført i indre Oslofjord i perioden 10. til 12. august, kan bli stoppet på grunn av CO2-utslippene. Ifølge Dagsavisen vurderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus om arrangementet bryter det norske lovverket med tanke på CO2-utslippene.

I NRK reagerer Bjørn Rune Gjelsten på dobbelmoralen og forskjellsbehandlingen. Han gjør faktisk det med rette. Gjelsten legger til at han er åpen for en prinsippdiskusjon om motorsport generelt, men at politikerne ikke må diskriminere enkeltgrener. Et forbud mot VM i offshore i Norge vil være forskjellsbehandling ettersom regjeringen klart og tydelig støttet Rally Norway som gjennomførte sitt arrangement i februar måned. Myndighetene bør praktisere en helhetlig politikk, og ikke variere linjen etter hva som får omtale i media eller hva som er i skuddet hos velgerne.

Mest lest

Arrangementer