Ukategorisert

Respons fra Storberget

Redaktøren i Liberaleren, Per Aage Pleym Christensen, kom med noen betraktninger i kommentarartikkelen Politivold – et konstant ubehag.

Christensen er en av mange som har satt ord på følelsene sine om de siste sakene med politivold som er avdekket i Norge. Obiora-saken kan være ett av mange stikkord, en sak som Pleym Christensen nevnte kommentarartikkelen.

Fokuset på politiets maktbruk har fått regjeringen til å reagere. Justisminister Knut Storberget har i dag sendt ut et brev vedrørende anmeldelser om politiets maktbruk. Han inviterer viktige instanser til møte mandag 18. juni.

Brevet og møtet er ikke nok i seg selv, men det er positivt at regjeringen og spesielt Knut Storberget engasjerer seg. Et engasjement mot undertrykkelse av minoriteter kan bidra til redusert ubehag, ikke minst for liberalister som ofte forsvarer statens monopol på å bruke lovlig fysisk vold for å beskytte medfødte rettigheter.

Les hele brevet fra Storberget.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
    Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
    Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?