Ukategorisert

Utkonkurrert

I dag ringte skribenten til daglig leder for å høre om oppslutningen på arrangementet var bra. Tilbakemeldingen var som ventet. Det er reklameforbudet som er årsaken til laber oppslutning.

Tidligere denne måneden arrangerte et skjenkested i Norge en ølfestival. Befolkningen ble invitert til et foredrag og ordninger med smaksprøver av ulike typer øl, uten at dette trenger å være i strid med gjeldende regelverk. Skribenten fikk på forhånd se programmet. Ingen ting tydet på målsetningen med arrangementet var økt omsetning eller fyll. Skjenkestedet ønsket å lære gjestene mer om øl. Faktisk kunne vinklingen ha vært i edruskapens tegn, selv om det ikke ble gjort. Det er rett og slett ulovlig å drive reklame for alkohol, også ølfestivaler som den som ble arrangert på denne puben.

Det var 25 personer på arrangementet. Det er færre gjester enn det konkurrentene hadde på den samme kvelden, uten at de gjennomførte spesielle arrangement. Skribenten må legge til at det bestemte stedet er populært til vanlig, og har større alkoholomsetning enn de hardeste konkurrentene.

Årsaken til at kun 25 personer fant arrangementet interessant, er forbudet mot alkoholreklame. Folk var ikke klar over ølfestivalen fordi bedriften ikke fikk markedsføre arrangementet. Det ble en hemmelig festival og dermed laber oppslutning. Hadde Norge hatt en liberal alkohollov, kunne festivalen også ha vært brukt til å spre såkalte sunne holdningene om alkohol, holdninger som blant annet Kristelig Folkeparti bør kunne støtte opp om. En liberal alkoholpolitikk og fornuftig drikkekultur, slik mange politikere tolker fornuftig, trenger ikke å kollidere med hverandre.

Skribenten har med vilje latt være å nevne serveringsstedets navn og tilholdssted fordi Sosial- og helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbudet overholdes. Det kan være at serveringsstedet ønsker å drive reklame på sine hjemmesider for et tilsvarende arrangement senere. Skribenten ønsker ikke at staten skal sabotere en slik mulighet. Liberaleren ønsker mer ytringsfrihet, ikke mindre. Derfor hemmelighetskremmeriet i denne artikkelen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer