Ukategorisert

2 dager – eller 4 måneder?

UDI vurderer å forenkle søknadsprosessen for visse typer innvandring. Det kan være på tide. I Danmark tar det 2 dager for en arbeidsinnvandrer å få svar på søknad. I Norge i snitt 4 måneder. Er det rart Norge taper konkurransen?

Det er til Aftenposten at UDI-direktør Ida Børresen forteller om tankene hun fredag delte med sine ansatte.

Børresen vil forenkle søknadsprosessen for søknader som bør være ukompliserte; først og fremst arbeidsinnvandrere og folk som trenger visum til studieopphold, næringslivsbesøk, festivaldeltakelse og familieferier.

UDI-direktøren vurderer å bruke internett for å lette både søknadsprosessen og arbeidsmengden: «- Vi vurderer nå å ta i bruk IKT, slik at bygningsarbeideren selv kan søke via Internett. Får vi på plass gode ITK-løsninger, hvor søkeren ikke får sendt søknaden før alle felter er fylt ut på en skikkelig måte, vil vi spare mye tid og ressurser.»

Børresen påpeker overfor Aftenposten at «idag går mye tid bort ved at papirer må sendes frem og tilbake mellom landene, når søknader er mangelfullt utfylt eller viktig dokumentasjon mangler.»

Kan Norge nå opp i konkurransen
om utenlandsk arbeidskraft, er det bra. Indiske IT-ingeniører drar idag ikke til Norge: Det er naturligvis mange grunner, men byråkrati, vanskeligheter med å få arbeidstilladelse, tilladelse til besøk av familie og venner, eller familiegjenforening kan være blant grunnene. Hvis UDI-byråkratiet selv tar initiativ til forenklede metoder og mindre byråkrati, bør dette telle positivt overfor de politiske myndigheter som kanskje må avgjøre dette.

Lettelser for tokulturelle familier?
Ida Børresen uttaler til Aftenposten at hun ikke ønsker å mistenkeliggjøre enhver nordmann som gifter seg med en utnelandsk statsborger. Dét er positivt.

Hvert fjerde ekteskap som inngåes i Norge er mellom norsk og utenlandsk statsborger. Dette betyr at mange norske barn har besteforeldre, onkler og tanter, fettere og kusiner boende i andre land og verdensdeler. Hvis UDI nå vil gjøre det lettere å motta besøk av nær familie fra utlandet, kan det skape en lettere tilværelse, hyppigere kontakt og gjensyn, og færre byrder på økonomien. Og ikke minst mindre mistenkeliggjøring.

Og da bør UDI kunne konsentrere ressursene på dem som virkelig jukser med regelverket. Nettopp derfor bør Selv FrP støtte de endringene som Ida Børresen foreslår. Men da mister de kanskje et fiendebilde som skaffer dem velgere?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer