Ukategorisert

Hvem eier et befruktet egg?

Et par har et befruktet egg som følge av kunstig befruktning, men der stanser prosessen mot å bli foreldre. På grunn av sykdom er kvinnens livmor fjernet. I Norge er det forbud mot surrogatmødre. Hva så?

For en gangs skyld har myndighetene v/Helsedepartementet vist en menneskelig side, og tillatt paret å få utlevert sine befruktede egg.

Departementets begrunnelse: «Tatt i betraktning sakens svært spesielle karakter, har departementet kommet fram til at bioteknologiloven ikke er til hinder for at paret kan få utlevert lagrede befruktede egg fra Haugesund sjukehus». Prisverdig.

Da kan paret ta med sine eget befruktede egg utenlands, og finne en surrogatmor der. Neida. Så langt strekker ikke departementets velvilje seg: Selv om paret har fått utlevert sine befruktede egg er det en forutsetning for vedtaket at Haugesund sykehus ikke bistår paret med å få med seg eggene til et utenlandsk sykehus.. Sylvia Brustad bygger sin avgjørelse på at lovverket ikke er tilstrekkelig klart på dette området, og derfor kan hun ikke bruke loven for å hindre at paret tar med seg egne egg utenlands.

Som nevnt er det forbud mot bruk av surrogatmødre i Norge, i Bioteknologiloven. Men hva med «sakens svært spesielle karakter»? Paret hadde problemer med å bli gravide, fikk befruktet egg utenfor livmoren, men før egg kunne settes inn igjen fikk kvinnen kreft og måtte fjerne livmoren. Prosessen med å bli foreldre gjennom kunstig befrukting kunne altså ikke fullføres. Paret sitter med befruktede egg, men forbud mot å bruke en annen livmor – i Norge.

Å bryte norsk lov – i utlandet
Med initiativ og pågangsmot klarer nok sikkert paret å få med seg eggene utenlands, og finne en surrogatlivmor et sted der det ikke er forbud mot slikt. Eller får politiet beskjed om å stanse par med mistenkelige kofferter eller frysebager på grensen?

Noen misliker avgjørelsen til Helsedepartementet. Paret bryter jo norsk lov – i utlandet – hvis de finner en surrogatmor til å bære frem barnet. Det er KrF og Bioteknologinemden som kritiserer tilladelsen. Også innad i regjeringen kritiseres Sylvia Brustads departement. Bioteknologiloven er et skjørt kompromiss mellom regjeringspartiene, og SP mener departementet burde konsultert Bioteknologinemden før avgjørelsen ble fattet.

Jeg skal ikke påta meg å være noen juridisk ekspert, men er det slik at man automatisk blir kriminell i Norge, hvis man utenlands gjør noe som er fullt lovlig – men som er forbudt i Norge?

Eiendomsrett – et ikke-tema?
Et tema som foreløbig ikke er belyst i medias omtale, er parets eiendomsrett til egne, befruktede egg. Paret måtte søke om å få utlevert eggene. Man måtte utlevere intim informasjon (at kvinnens livmor var fjernet pga. sykdom). Hvis paret ikke hadde levert fra seg egg og sæd, ville det ikke eksistert noe befruktet egg.

Mener myndighetene og Bioteknologinemden at de befruktede eggene skal kastes, siden kvinnen ikke kan bære frem barn selv? Og hvis ja, hva mener KrF? Et befruktet egg er vel efter KrFs definisjon også liv – eller er det ikke tilfelle hvis eggene ikke er inne i kvinnen?

Selv om eggene ikke hadde blitt befruktet uten sykehusets hjelp er det ikke tvil hos meg om at eggene er parets eiendom. Og derfor en selvfølge både at paret har rett til å få eggene utlevert, og hva de så gjør med eggene er deres egen sak. De er uten tvil blitt informert om at bruk av surrogatmødre er forbudt i Norge. At paret da tar med seg sine egg utenlands, får være deres sak.

Sykehuset kan kanskje kreve å få refundert utgiftene ved behandling. Men dette ville innebære en forskjellsbehandling, i forhold til andre par. Isåfall måtte kunstig befruktning fjrenes som ansvarsområde for det offentlige helsevesenet.

Bioteknologiloven – et minefelt
Bondevik II-regjeringen vedtok den første bioteknologiloven, men den nye regjeringen har allerede rukket å endre den. Med stemmene fra FrP og Venstre. Debatten gikk høyt, og følelsene var sterke da loven ble vedtatt.

Både innenlands og utenlands er bioteknologi et område med mange dilemmaer og vanskelige avgjørelser.

Jeg skal ikke påstå at dilemmaene i slike saker er enkle, men i akkurat denne saken synes jeg de gjøres vanskeligere enn de faktisk er.

Paret fikk eggene befruktet før kvinne ble syk og måtte fjerne livmoren. Paret har eiendomsretten til eggene, og om de selv klarer å ordne seg utenlands, vedkommer det ingen andre enn dem selv.

Mest lest

Arrangementer