Ukategorisert

Hvem eier et befruktet egg?

Et par har et befruktet egg som følge av kunstig befruktning, men der stanser prosessen mot å bli foreldre. På grunn av sykdom er kvinnens livmor fjernet. I Norge er det forbud mot surrogatmødre. Hva så?

For en gangs skyld har myndighetene v/Helsedepartementet vist en menneskelig side, og tillatt paret å få utlevert sine befruktede egg.

Departementets begrunnelse: «Tatt i betraktning sakens svært spesielle karakter, har departementet kommet fram til at bioteknologiloven ikke er til hinder for at paret kan få utlevert lagrede befruktede egg fra Haugesund sjukehus». Prisverdig.

Da kan paret ta med sine eget befruktede egg utenlands, og finne en surrogatmor der. Neida. Så langt strekker ikke departementets velvilje seg: Selv om paret har fått utlevert sine befruktede egg er det en forutsetning for vedtaket at Haugesund sykehus ikke bistår paret med å få med seg eggene til et utenlandsk sykehus.. Sylvia Brustad bygger sin avgjørelse på at lovverket ikke er tilstrekkelig klart på dette området, og derfor kan hun ikke bruke loven for å hindre at paret tar med seg egne egg utenlands.

Som nevnt er det forbud mot bruk av surrogatmødre i Norge, i Bioteknologiloven. Men hva med «sakens svært spesielle karakter»? Paret hadde problemer med å bli gravide, fikk befruktet egg utenfor livmoren, men før egg kunne settes inn igjen fikk kvinnen kreft og måtte fjerne livmoren. Prosessen med å bli foreldre gjennom kunstig befrukting kunne altså ikke fullføres. Paret sitter med befruktede egg, men forbud mot å bruke en annen livmor – i Norge.

Å bryte norsk lov – i utlandet
Med initiativ og pågangsmot klarer nok sikkert paret å få med seg eggene utenlands, og finne en surrogatlivmor et sted der det ikke er forbud mot slikt. Eller får politiet beskjed om å stanse par med mistenkelige kofferter eller frysebager på grensen?

Noen misliker avgjørelsen til Helsedepartementet. Paret bryter jo norsk lov – i utlandet – hvis de finner en surrogatmor til å bære frem barnet. Det er KrF og Bioteknologinemden som kritiserer tilladelsen. Også innad i regjeringen kritiseres Sylvia Brustads departement. Bioteknologiloven er et skjørt kompromiss mellom regjeringspartiene, og SP mener departementet burde konsultert Bioteknologinemden før avgjørelsen ble fattet.

Jeg skal ikke påta meg å være noen juridisk ekspert, men er det slik at man automatisk blir kriminell i Norge, hvis man utenlands gjør noe som er fullt lovlig – men som er forbudt i Norge?

Eiendomsrett – et ikke-tema?
Et tema som foreløbig ikke er belyst i medias omtale, er parets eiendomsrett til egne, befruktede egg. Paret måtte søke om å få utlevert eggene. Man måtte utlevere intim informasjon (at kvinnens livmor var fjernet pga. sykdom). Hvis paret ikke hadde levert fra seg egg og sæd, ville det ikke eksistert noe befruktet egg.

Mener myndighetene og Bioteknologinemden at de befruktede eggene skal kastes, siden kvinnen ikke kan bære frem barn selv? Og hvis ja, hva mener KrF? Et befruktet egg er vel efter KrFs definisjon også liv – eller er det ikke tilfelle hvis eggene ikke er inne i kvinnen?

Selv om eggene ikke hadde blitt befruktet uten sykehusets hjelp er det ikke tvil hos meg om at eggene er parets eiendom. Og derfor en selvfølge både at paret har rett til å få eggene utlevert, og hva de så gjør med eggene er deres egen sak. De er uten tvil blitt informert om at bruk av surrogatmødre er forbudt i Norge. At paret da tar med seg sine egg utenlands, får være deres sak.

Sykehuset kan kanskje kreve å få refundert utgiftene ved behandling. Men dette ville innebære en forskjellsbehandling, i forhold til andre par. Isåfall måtte kunstig befruktning fjrenes som ansvarsområde for det offentlige helsevesenet.

Bioteknologiloven – et minefelt
Bondevik II-regjeringen vedtok den første bioteknologiloven, men den nye regjeringen har allerede rukket å endre den. Med stemmene fra FrP og Venstre. Debatten gikk høyt, og følelsene var sterke da loven ble vedtatt.

Både innenlands og utenlands er bioteknologi et område med mange dilemmaer og vanskelige avgjørelser.

Jeg skal ikke påstå at dilemmaene i slike saker er enkle, men i akkurat denne saken synes jeg de gjøres vanskeligere enn de faktisk er.

Paret fikk eggene befruktet før kvinne ble syk og måtte fjerne livmoren. Paret har eiendomsretten til eggene, og om de selv klarer å ordne seg utenlands, vedkommer det ingen andre enn dem selv.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
- O.
14 years ago

Uheldig ordvalg, Pleym. Man blir ikke kriminell av å gjøre noe som er ulovlig. Man kan ikke dømmes eller straffes for å ta ut eggene, det offentlige har bare ikke lov å bistå til det. Forøvrig tillater jeg meg å påstå at Liberaleren her forenkler et vanskelig spørsmål ved å blande eiendomsrett inn i bildet – i hvilken utstrekning har man eiendomsrett til menneskeliv? Eller mener liberaleren at et befruktet egg kun må betraktes som annet regulært biologisk materiale?

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Hovedpoenget er at voksne folk ikke burde maatte spoerre Sylvia Brustad om lov til aa faa tilbake et av sine egne befruktede egg.

Foroevrig det tragikomisk at KrF implisitt vil at det befruktede egget skal ‘doe’ heller enn at det utvikler seg i en surrogatmor. Mon tro hvilket bibelvers de stoetter seg paa akkurat der.

- O.
14 years ago

OK, nå har det vel blitt brukt en del av de penger Sylvia Brustad er satt til å administrere til å hindre at dette egget dør, da, men OK. Det jeg er kritisk til er at Liberaleren omtaler et spirende potensielt menneskeliv som noe som er «deres eget», altså foreldrenes eiendom. Jeg antar uten videre at liberaleren ikke mener at barn er foreldrenes eiendom til de er gamle nok til å ta vare på seg selv, for å si det på den måten. En ting er at man etter nærmere regler bør kunne bruke overtallige beftuktede egg til forskning, men… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

OK, Odd: – Hvem har eiendomsretten til de befruktede eggene? – Er eggene å betrakte om «liv», eller som «biologisk materiale» Uavhengig av hva man svarer på spm 2 er det faktisk det første spørsmålet som er avgjørende. Jeg grøsser hvis det er staten som har eiendomsretten. Hvilken drøm kan ikke dette være for enhver diktator? Man kan så å si avle frem mennesker som eies av staten, bokstavelig talt. Hvis svaret på spm 1 er at staten har eiendomsretten, bør ingen involvere staten i en prosess med kunstig befruktning. Det er faktisk verre enn alt annet staten har hånd… Read more »

Roger
Roger
14 years ago

Det er først når du blir utfordret at du kommer inn på de virkelige interessante temaene, Pleym. 1. «Liv» eller «biologisk materiale». 2 & 3Hvem eier det befruktede egget? Staten ved Kongen, eller kvinnen eller mannen, eller de to siste i fellesskap? 4. Dagens lov og likestillingsaspektet. Spørsmål 1 åpner for abortspørsmålet. Dersom et befruktet egg er «liv» som ikke kan eies av andre enn seg selv, men under foresattes ansvar til vedkommende blir myndig, så får dette nødvendigvis konsekvens både for forskning på befruktede egg og på kvinnens rett til selvbestemt abort. 2. Hvem sin eiendom? Gir man i… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Et konsentrat av denne kommentaren er idag publisert i Dagbladet, under overskriften «Hvem eier eggene?» (foreløbig ikke på nett)

Fra arkivet