Ukategorisert

Valgoversikt

Det er 62 557 kandidater til kommunestyrevalget og 6 889 kandidater til fylkestingsvalget som avvikles mandag 10. september.

Det er dessverre altfor få liberalister som stiller til valg, selv om flere parti har kandidater som Liberalerens lesere kan støtte.

Kommunal – og regionaldepartementet har for første gang samlet inn informasjon på landsbasis om hvem som stiller til valg. På denne siden finner du en oversikt over listene, oversikt over kandidatene og antall kandidater som skal velges i hvert kommunestyre og hvert fylkesting.

Liberaleren vil gjerne ha tips om fargerike liberalistiske kandidater. Vi tar selvsagt også imot tips på saken og utspill i valgkampen.

Den 26. juni presenterer Statistisk sentralbyrå data om listekandidatene. Vi får da vite mer om kandidatenes alderssammensetning, utdanning, yrke, landbakgrunn osv. En nøkkeldato for politikere som ønsker kvoteringsordninger i nominasjonsprosesser for å sikre blant annet kvinner plass i folkevalgte organ.

Tags:

Mest lest

Arrangementer